Markkinoija

ORION PHARMA

Vaikuttava aine

pregabaliini

Käyttötarkoitus

Aikuisten epilepsian, yleistyneen ahdistuneisuushäiriön ja neuropaattisen kivun hoito.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Hoito aloitetaan useimmiten pienellä annoksella, jota vähitellen kasvatetaan tehoa ja haittavaikutuksia seuraten. Yleensä vuorokausiannos jaetaan kahteen tai kolmeen antokertaan.

Lääkkeen ottaminen

Kapselit voidaan ottaa vesilasillisen kera ruokailusta riippumatta. Lääkkeen käyttöä ei saa keskeyttää äkillisesti eikä omin päin. Lääkityksen aikana on vältettävä alkoholin käyttöä, koska pregabaliini voi voimistaa alkoholin vaikutuksia.

Vaikutustapa

Pregabaliini vaikuttaa keskushermoston kautta epilepsiakohtauksia vähentäen ja yleistyneen ahdistuneisuushäiriön oireita sekä neuropaattista kipua lievittäen.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat huimaus, uneliaisuus ja päänsärky. Joskus voi esiintyä myös lisääntynyttä ruokahalua, hyvän olon tunnetta, sekavuutta, ärtyneisyyttä, unettomuutta, sukupuolivietin heikkenemistä, nenänielutulehduksia, tuntoaistin muutoksia, mahavaivoja, suun kuivumista, lihaskouristuksia, erektiohäiriöitä, turvotusta, epänormaalia kävelyä, kaatumista, epätavallista ja humaltunutta oloa, nivel-, selkä- ja raajakipua, tasapaino-, puhe- , muisti-, tarkkaavaisuus-, näkö- ja lihasten toimintahäiriöitä.

Voi heikentää ajokykyä mahdollisten huimauksen ja uneliaisuuden takia. Jos ilmenee itsetuhoisia ajatuksia tai itsetuhoista käyttäytymistä, on otettava yhteyttä lääkäriin. Saattaa aiheuttaa vieroitusoireita lääkitystä lopetettaessa.

Raskaus ja imetys

Käytetään raskauden aikana vain erityistapauksissa. Hedelmällisessä iässä olevien naisten on käytettävä tehokasta ehkäisyä. Ei saa käyttää imetyksen aikana.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ulkonäkö

25 mg kapselit: Valkoinen kansiosa / valkoinen pohjaosa, pitkänomainen, pituus 11 mm, kansiosassa mustalla merkintä ’Z’ ja pohjaosassa merkintä ’10’.

75 mg kapselit: Oranssinvärinen kansiosa / valkoinen pohjaosa, pitkänomainen, pituus 14 mm kansiosassa mustalla merkintä ’Z’ ja pohjaosassa merkintä ’12’.

150 mg kapselit: Valkoinen kansiosa / valkoinen pohjaosa, pitkänomainen, pituus 18 mm, kansiosassa mustalla merkintä ’Z’ ja pohjaosassa merkintä ’14’.

225 mg kapselit: Vaalean oranssinvärinen kansiosa / valkoinen pohjaosa, pitkänomainen, pituus 19 mm, kansiosassa mustalla merkintä ’Z’ ja pohjaosassa merkintä ’16’.

300 mg kapselit: Oranssinvärinen kansiosa / valkoinen pohjaosa, pitkänomainen, pituus 21 mm, kansiosassa mustalla merkintä ’Z’ ja pohjaosassa merkintä ’17’.

Hinta ja pakkaustiedot