Markkinoija

NOVO NORDISK

Vaikuttava aine

ihmisinsuliini

Käyttötarkoitus

Diabeteksen eli sokeritaudin hoito.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Insuliinin annostus on yksilöllistä. Annosten suuruus ja määrä vaihtelevat riippuen mm. sairauden vaikeudesta, ruokavaliosta ja liikunnan määrästä.

Lääkkeen ottaminen

Insuliinin etiketti on tarkistettava aina ennen pistosta. Pistetään ihon alle reiteen, vatsan alueelle, pakaraan tai olkavarteen. Jokaisen insuliinipistoksen jälkeen käytetty neula poistetaan insuliinikynästä ja hävitetään. Kun esitäytetyn FlexPen-kynän säiliö on tyhjä, otetaan uusi kynä käyttöön.

Alkoholi lisää verensokerin alenemisen vaaraa ja tämän takia etenkin runsasta alkoholin käyttöä tulisi varoa.

Pakkauksessa on tarkempi käyttö- ja käsittelyohje.

Vaikutustapa

Diabetes on sairaus, jossa haima ei tuota riittävästi insuliinia. Insuliinia tarvitaan siihen, että ravintoaineista elimistössä pilkottu sokeri pystyy siirtymään verenkierrosta lihas- ja aivosolujen käyttöön. Näin veren sokeri- eli glukoosipitoisuus laskee. Insuliini vaikuttaa myös maksassa ja vähentää glukoosin tuotantoa.

Pistoksena annettu insuliini korvaa puuttuvan insuliinihormonin. Protaphane on pitkävaikutteinen insuliini.

Haittavaikutukset

Yleisin haittavaikutus on hypoglykemia eli tilanne, jossa veren sokeripitoisuus laskee liikaa. Hypoglykemian oireita ovat mm. ärtyneisyys, hikoilu, heikotus, näläntunne, päänsärky ja vapina. Nämä ns. insuliini- eli sokkituntemukset voi johtua esimerkiksi siitä, että insuliiniannos on liian suuri tai ateria on jäänyt väliin. Hypoglykemia voi olla myös täysin oireeton.

Jos verensokeri on matala, pitää nauttia glukoositabletteja, sokeria tai sokeripitoista juomaa. Vaikeita sokkitiloja voidaan hoitaa glukagoniruiskeella. Jos olo huononee, pitää ottaa välittömästi yhteys lääkäriin.

Joskus insuliini voi aiheuttaa pistoskohtaan ihon paksuuntumista tai ohenemista. Tämän vuoksi pistoskohtaa vaihdellaan. Yhteiskäytöstä muiden lääkkeiden kanssa kannattaa keskustella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Verensokerin liiallinen lasku voi heikentää keskittymis- ja reaktiokykyä, mikä voi aiheuttaa vaaraa esim. autolla ajettaessa tai käytettäessä koneita.

Raskaus ja imetys

Lääkettä voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana, mutta annostelua voidaan joutua muuttamaan.

Säilytys

Ennen avaamista: Jääkaapissa (2-8 °C). Ei saa jäätyä.
Käytön aikana tai mukana kuljetettava varakynä: Alle 30 °C, valolta suojassa. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä. Kynän suojus pidettävä paikoillaan.

Ulkonäkö

Vaalea, läpinäkymätön vesisuspensio.

Hinta ja pakkaustiedot