Markkinoija

CELLTRION HEALTHCARE

Vaikuttava aine

regdanvimabi

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään COVID-19 -infektion hoitoon potilailla, joilla vakavan taudin riski on tavanomaista suurempi.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Yleensä yksi kerta-annos on riittävä.

Lääkkeen ottaminen

Terveydenhuollon ammattilainen annostelee lääkkeen suonensisäisenä tiputuksena sairaalassa.

Vaikutustapa

Lääke on monoklonaalinen vasta-aine, joka sitoutuu viruksen pintarakenteisiin ja estää viruksen pääsyn solun sisälle.

Haittavaikutukset

Lääke aiheuttaa haittavaikutuksia melko harvoin.

Raskaus ja imetys

Lääkäri harkitsee lääkkeen käytön raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C - 8 °C)

Ei saa jäätyä. Pidä lääkevalmiste ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Ulkonäkö

Kirkas tai opalisoiva, väritön tai vaaleankeltainen liuos.

Hinta ja pakkaustiedot