Markkinoija

VIATRIS

Vaikuttava aine

eletriptaani

Käyttötarkoitus

Relert on tarkoitettu ennakko-oirein tai ilman niitä esiintyvien migreenikohtausten päänsärkyvaiheen hoitoon. Lääkettä ei suositella alle 18- eikä yli 65-vuotiaille, eivätkä sepelvaltimotautia sairastavat saa käyttää sitä.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Jos ensimmäinen annos on auttanut mutta oireet uusiutuvat, voi ottaa toisen annoksen, kuitenkin aikaisintaan kaksi tuntia ensimmäisen jälkeen. Vuorokauden aikana saa ottaa enintään kaksi tablettia (yhteensä 80 milligrammaa).

Lääkkeen ottaminen

Tabletti niellään kokonaisena veden kera. Myös migreenin hoitoon tarkoitettujen ergotamiinivalmisteiden käyttö on kiellettyä 24 tunnin ajan ennen tai jälkeen eletriptaanin ottamisen. Muidenkin lääkkeiden samanaikaisesta käytöstä on hyvä neuvotella lääkärin kanssa.

Vaikutustapa

Eletriptaani toimii keskushermostossa serotoniini-nimisen aineen tavoin supistaen migreenin yhteydessä laajentuneita kallonsisäisiä verisuonia. Lääke otetaan mahdollisimman pian oireiden alkamisen jälkeen, mutta se tehoaa kohtauksen myöhemmässäkin vaiheessa. Lääkettä ei pidä käyttää oireiden ehkäisyyn.

Haittavaikutukset

Yleisimpinä haittavaikutuksin voi joskus esiintyä voimattomuutta, uneliaisuutta, pahoinvointia, huimausta, kihelmöintiä, lihasjäykkyyttä, suun kuivumista, lämmöntunnetta, kasvojen punoitusta, lihasheikkoutta, alentunutta tuntoaistia, lihaskipua, hikoilua, rintakipua tai ahdistuksen tunnetta rintakehällä tai vilunväristyksiä.

Migreeni tai Relert-hoito voi aiheuttaa joillekin potilaille tokkuraisuutta tai heitehuimausta, minkä vuoksi on syytä arvioida kykyään suoriutua monimutkaisista tehtävistä, kuten ajamisesta migreenikohtauksen aikana ja Relertin annon jälkeen.

Raskaus ja imetys

Lääkkeen käytön raskauden ja imetyksen aikana lääkärin harkinnan mukaan.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ulkonäkö

Pyöreä, kupera, oranssinvärinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä "REP 40" ja toisella puolella "Pfizer".

Hinta ja pakkaustiedot