Markkinoija

JANSSEN-CILAG

Vaikuttava aine

risperidoni

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään skitsofrenian hoitoon.

Lääkettä voidaan käyttää myös kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä esiintyvien maniavaiheiden hoitoon. Erityistapauksissa lääkettä käytetään lyhyitä aikoja aggressioiden ja psykoottisten oireiden lievittämiseen Alzheimerin tautia sairastavilla.

Erikoislääkärin valvonnassa lääkettä voidaan käyttää lyhyitä aikoja yli 5-vuotilla kehitysvammaisilla lapsilla ja nuorilla vaikeiden käytöshäiriöiden hoitoon.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Hoito aloitetaan pienellä annoksella, jota suurennetaan vähitellen. 

Lääkkeen ottaminen

Tabletti niellään vesilasillisen kera. Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.
Oraaliliuos annostellaan pakkauksessa olevan annosteluruiskun avulla. Pakkauksessa on tarkka käyttöohje. Lääkkeen voi ottaa ruokailusta riippumatta. Oraaliliuosta ei saa sekoittaa teehen. 
Alkoholin käyttöä on vältettävä hoidon aikana. Lääkkeen käyttöä ei saa keskeyttää äkillisesti eikä omin päin.

Vaikutustapa

Lääke vaikuttaa keskushermostossa viestejä välittäviin aineisiin, kuten serotoniiniin ja dopamiiniin siten, että häiriintynyt ja kiihottunut mieliala tasoittuu.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat päänsärky, liikehäiriöt, uneliaisuus ja unettomuus. Joskus voi esiintyä myös erilaisia tulehduksia, painon nousua, ruokahalun tai mielialan muutoksia, näön sumenemista, verenpaineen nousua, sydämen tiheälyöntisyyttä, hengitystieoireita, mahavaivoja, ihottumaa, ihon punoitusta, suun kuivumista, lihaskouristuksia, huimausta, vapinaa, unihäiriöitä, virtsanpidätyskyvyttömyyttä, kuumetta, heikkoutta, kipua tai turvotuksia. Lääke saattaa heikentää tarkkaavaisuutta liikenteessä ja muissa vastaavissa tilanteissa. Lääkkeen käytön yhteydessä pitää välttää ylensyömistä melko usein ilmenevän painon nousun välttämiseksi. Kaikkien muiden lääkkeiden samanaikaisesta käytöstä on syytä sopia lääkärin kanssa.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Risperdal kalvopäällysteiset tabletit: Säilytä alle 30 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Risperdal-oraaliliuos: Säilytä alle 30 °C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Ulkonäkö

Tabletti, kalvopäällysteinen

  • 1 mg risperidonitabletti on valkoinen, soikea, kaksoiskupera tabletti (10,5 mm x 5 mm), jonka toisella puolella on jakouurre.
  • 2 mg risperidonitabletti on oranssi, soikea, kaksoiskupera tabletti (10,5 mm x 5 mm), jonka toisella puolella on jakouurre.
  • 3 mg risperidonitabletti on keltainen, soikea, kaksoiskupera tabletti (13,5 mm x 6,5 mm), jonka toisella puolella on jakouurre.
  • 4 mg risperidonitabletti on vihreä, soikea, kaksoiskupera tabletti (15 mm x 6,5 mm), jonka toisella puolella on jakouurre.

Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

Kalvopäällysteisten tablettien toiselle puolelle on kaiverrettu RIS 1, RIS 2, RIS 3 tai RIS 4. Vastakkaisella puolella saattaa olla lisäksi merkintä JANSSEN.

Oraaliliuos

Oraaliliuos on kirkas ja väritön.

Hinta ja pakkaustiedot