Markkinoija

CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL

Vaikuttava aine

klonatsepaami

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään vaikeahoitoisten epilepsiatyyppien hoitoon yhdessä muiden epilepsialääkkeiden kanssa.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Lääkitys aloitetaan tavallisesti pienellä annoksella, jota nostetaan lääkkeen vaikutusta ja haittavaikutuksia tarkkaillen. Lääkitystä lopetettaessa annosta pienennetään asteittain, koska taudin oireet voivat muuten pahentua. Lääkitystä ei saa lopettaa äkillisesti.

Lääkkeen ottaminen

Tabletit tulee niellä vesilasillisen kanssa. Alkoholin käytöstä on paras pidättäytyä hoidon aikana. Lääkitystä ei pidä lopettaa äkillisesti.

Vaikutustapa

Klonatsepaami kuuluu bentsodiatsepiinien lääkeryhmään. Se vaikuttaa aivojen sähköiseen toimintaan ja siten vähentää lihaskouristuksia ja poissaolokohtauksia.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat silmävärve ja uupumus.

Jos ilmenee itsetuhoajatuksia tai -käyttäytymistä, tulee ottaa yhteys lääkäriin.

Lääkehoidon aikana ei tulisi käyttää alkoholia.

Raskaus ja imetys

Lääkärin harkinnan mukaan raskauden aikana. Lääkityksen aikana ei tule imettää.

Säilytys

tabl 0,5 mg: Alle 25 °C:ssa, alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

tabl 2 mg: Alle 25 °C:ssa.

Ulkonäkö

tabl 0,5 mg: Tabletti on keltainen, jakouurteellinen, halkaisijaltaan n. 8 mm ja siinä on merkintä ”ROCHE 0,5”.

tabl 2 mg: Tabletti on valkoinen, ristiuurteellinen, halkaisijaltaan n. 8 mm ja siinä on merkintä ”ROCHE 2”.

Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

Hinta ja pakkaustiedot