Markkinoija

SANOFI

Vaikuttava aine

vigabatriini

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään epilepsian hoitoon vahvistamaan muiden epilepsialääkkeiden tehoa. Yksinään käytettynä se soveltuu lapsilla esiintyvän kouristustaudin, ns. Westin oireyhtymän hoitoon.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Oikea annos etsitään aloittamalla melko pienellä annoksella, jota sitten nostetaan tehoa ja haittavaikutusten ilmaantumista tarkkaillen.

Lääkkeen ottaminen

Tabletit niellään veden kera ennen ateriaa tai sen jälkeen. Annosjauhe sekoitetaan veteen, maitoon tai mehuun ja juodaan heti.

Vaikutustapa

Vigabatriini kohottaa keskushermostossa gamma-aminovoihappo -nimisen aineen pitoisuutta, jolloin kouristustaipumus vähenee.

Haittavaikutukset

Lääke voi aiheuttaa osalle käyttäjistä näkökenttäpuutoksia, joiden ilmaantumista seurataan hoidon aikana. Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat väsymys, uneliaisuus, uupumus ja keskittymiskyvyn puute. Lapsilla voi ilmetä kiihtymystä. Joskus lääke aiheuttaa painon nousua, unettomuutta, masennusta ja muita psyykkisiä häiriöitä, päänsärkyä, huimausta tai pahoinvointia. Keskittymiskyvyn aleneminen huonontaa kykyä selviytyä liikenteessä ja muissa tarkkuutta vaativissa tilanteissa.

Raskaus ja imetys

Epilepsialääkkeiden käyttöä raskauden aikana vältetään, joskin lääkkeisiin voidaan joutua turvautumaan siksi, että epileptiset kohtaukset voivat nekin olla sikiölle vaaraksi. Myös imetyksestä lääkityksen aikana on neuvoteltava lääkärin kanssa.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ulkonäkö

Rakeet oraaliliuosta varten: Valkoinen tai luonnonvalkoinen, rakeinen jauhe.
Tabletti: Valkoinen tai luonnonvalkoinen, soikea, kaksoiskupera tabletti, jossa on jakouurre toisella puolella ja merkintä "SABRILEX" toisella puolella. Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

Hinta ja pakkaustiedot