Markkinoija

ORION PHARMA

Vaikuttava aine

tetrahydrokannabinoli (THC), kannabidioli

Käyttötarkoitus

Kohtalaista tai vaikea-asteista multippeliskleroosista (MS-tauti) johtuvaa lihasjäykkyyden hoito potilailla, joiden kohdalla ei ole saavutettu riittävää hoitovastetta muilla lääkkeillä.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Sumutepulloa ravistetaan ennen käyttöä. Sumute on suunnattava suuontelon pinnalle niin, että antopaikkaa vaihdetaan jokaisella käyttökerralla.

Alkoholin käyttöä vältettävä hoidon aikana.

Vaikutustapa

Sativex vaikuttaa keskushermostossa ns. endokannabinoidijärjestelmän kautta, jonka aktivoinnin on havaittu lievittävän jäsenten jäykkyyttä ja parantavan motoriikkaa MS-taudissa.

Haittavaikutukset

Yleisimmät haittavaikutukset ovat huimaus ja väsymys. Joskus voi esiintyä myös ruokahalun muutoksia ja anoreksiaa, mielialan muutoksia, psyykkisiä oireita, muistihäiriöitä, tasapainohäiriöitä, keskittymiskyvyn alenemista, näön hämärtymistä, vatsavaivoja, heikotusta, pahoinvointia, kipua tai epämukavuuden tunnetta suussa, kaatumisia tai päihtymystä muistuttavaa tilaa.

Sativex voi aiheuttaa haittavaikutuksina uneliaisuutta tai huimausta, mikä voi heikentää arviointikykyä ja taitoa vaativien tehtävien suorittamista, kuten autolla ajoa.

Raskaus ja imetys

Lääkkeen käyttö raskauden tai imetyksen aikana lääkärin harkinnan mukaan.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2-8oC).

Avatun sumutepullon säilyttäminen jääkaapissa ei ole välttämätöntä. Sumutepulloa ei saa kuitenkaan säilyttää yli 25oC:ssa.

Säilytettävä pystyasennossa.

Ulkonäkö

Keltainen/ruskea liuos sumutepullossa.

Hinta ja pakkaustiedot