Markkinoija

LUNDBECK

Vaikuttava aine

sitalopraami

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään eri syistä aiheutuneen masennuksen hoitoon. Lisäksi se auttaa paniikkihäiriöissä sekä julkisten paikkojen pelkotiloissa. Sitä käytetään myös estämään masennuksen palautumista tai uusiutumista. Alle 18-vuotiaille lääkettä ei määrätä.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Annostus vaihtelee riippuen oireiden voimakkuudesta sekä potilaan iästä ja muista yksilöllisistä ominaisuuksista. Lääkehoito kestää tavallisesti useita kuukausia. Joissakin tapauksissa lääkäri saattaa jatkaa hoitoa pienellä lääkeannoksella vuosienkin ajan estääkseen masennuksen uusiutumista.

Lääkkeen ottaminen

Tabletti niellään runsaan nesteen kera ruokailusta riippumatta. Lääkeannoksen voi ottaa mihin aikaan vuorokaudesta hyvänsä, mutta annos tulisi ottaa aina suunnilleen samaan kellonaikaan.

Vaikutustapa

Lääke kuuluu selektiivisiin serotoniinin takaisinoton estäjiin (SSRI). Se säätelee keskushermoston toimintaa ohjaavan serotoniinin vaikutuksia siten, että vaikeasti masentunut mieliala kohoaa. Vaikutus ilmaantuu tavallisesti 2 - 4 viikon kuluttua hoidon aloituksesta.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat unen muutokset, lisääntynyt hikoilu, pahoinvointi ja suun kuivuminen. Joskus voi esiintyä myös ruokahaluttomuutta, painon tai sukupuolivietin alenemista, hermostuneisuutta, sekavuutta, vapinaa, tuntohäiriöitä, huimausta, korvien soimista, mahavaivoja tai kutinaa.

Haittavaikutukset lieventyvät usein hoidon jatkuessa. Joskus itsetuhoisuus voi lisääntyä hoidon alussa.

Raskaus ja imetys

Valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden aikana eikä imetyksen yhteydessä, ellei lääkäri katso tätä äidin hoidon kannalta välttämättömäksi.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Ulkonäkö

10 mg:n tabletti on pyöreä, valkea, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä CL.

20 mg:n tabletti on soikea, valkea, jakouurteellinen, kalvopäällysteinen tabletti, jonka uurteen molemmilla puolilla symmetrisesti sijaitsevat kirjaimet C ja N.

30 mg:n tabletti on soikea, valkea, jakouurteellinen, kalvopäällysteinen tabletti, jonka uurteen molemmilla puolilla symmetrisesti sijaitsevat kirjaimet C ja P.

40 mg:n tabletti on soikea, valkea, jakouurteellinen, kalvopäällysteinen tabletti, jonka uurteen molemmilla puolilla symmetrisesti sijaitsevat kirjaimet C ja R.

20 mg:n, 30 mg:n ja 40 mg:n tabletit voidaan puolittaa.

Hinta ja pakkaustiedot