Markkinoija

LUNDBECK

Vaikuttava aine

sertindoli

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään skitsofrenian hoitoon. Se on tarkoitettu sellaisten potilaiden hoitoon, joille on aiemmin kokeiltu vähintään yhtä muuta psykoosilääkettä tämän soveltumatta.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Hoito aloitetaan pienellä annoksella, jota suurennetaan asteittain.

Lääkkeen ottaminen

Tabletti niellään nesteen kera ruokailusta riippumatta.

Vaikutustapa

Sertindoli vaikuttaa keskushermostossa mm. dopamiini-välittäjäaineen toimintaan, jolloin psykoottiset oireet lievenevät.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimipä haittavaikutuksia ovat nuha ja nenän tukkoisuus. Joskus voi esiintyä myös huimausta, raajojen pistelyä ja tuntohäiriöitä, raajojen turvotusta, hengenahdistusta, suun kuivumista ja painon nousua. Miehillä siemennesteen määrä voi pienentyä. Ennen hoidon aloitusta ja säännöllisesti sen aikana tarkkaillaan sydämen toimintaa, koska sertindoli altistaa tietyntyyppisille sydämen rytmihäiriöille. Muiden lääkkeiden samanaikaisesta käytöstä on sovittava lääkärin kanssa.

Raskaus ja imetys

Lääkettä ei pidä käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Säilytä alkuperäispakkauksessa suojassa valolta.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Ulkonäkö

4 mg: soikeita, keltaisia, kaksoiskuperia kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden toisella puolella on merkintä "S4".

12 mg: soikeita, vaaleanruskeita. kaksoiskuperia kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden toisella puolella on merkintä "S12".

16 mg: soikeita, roosanpunaisia, kaksoiskuperia kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden toisella puolella on merkintä "S16".

20 mg: soikeita, vaaleanpunaisia, kaksoiskuperia kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden toisella puolella on merkintä "S20".

Hinta ja pakkaustiedot