Markkinoija

ESSENTIAL PHARMA

Vaikuttava aine

haloperidoli

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään erilaisten psykiatristen sairauksien hoitoon ja Huntingtonin tautiin liittyvien liikehäiriöiden saamiseksi hallintaan. Lisäksi tabletteja ja oraaliliuosta voidaan käyttää nykimis- eli tic-oireiden hoitoon. Injektionestettä voidaan käyttää myös leikkauksen jälkeisen pahoinvoinnin ja oksentelun estämiseen tai hoitoon.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. 

Lääkkeen ottaminen

Tabletit niellään vesilasillisen kera. Oraaliliuos voidaan sekoittaa veteen annoksen antamisen helpottamiseksi, mutta sitä ei saa sekoittaa mihinkään muuhun nesteeseen. Laimennettu liuos on otettava heti. Terveydenhuollon ammattilainen antaa injektionesteen lihakseen.

Vaikutustapa

Lääke vaikuttaa keskushermoston välittäjäaineisiin siten, että aivojen ylikiihottunut toiminta rauhoittuu.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat kiihtyneisyyden tunne, unettomuus, päänsärky ja liikehäiriöt. Joskus voi esiintyä myös masentuneisuutta, uneliaisuutta, vapinaa, huimausta, mahavaivoja, suun kuivumista, syljen liikaeritystä, matalaa verenpainetta, näköhäiriöitä, silmien kääntymistä ylöspäin tai nopeita hallitsemattomia silmien liikkeitä, ihottumaa, virtsaamiskyvyttömyyttä, erektiohäiriöitä tai painon muutoksia. Tarkkaavaisuus liikenteessä voi heikentyä etenkin hoidon alussa. Lääke saattaa voimistaa alkoholin vaikutuksia keskushermostossa.

Raskaus ja imetys

Lääkkeen käyttöä ei suositella raskauden aikana. Ei saa käyttää imetyksen aikana.

Säilytys

SERENASE injektioneste, liuos 5 mg/ml

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

SERENASE oraaliliuos 2 mg/ml, tabletti 1 mg, 10 mg

Tabletit:
Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Oraaliliuos:
Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ulkonäkö

SERENASE injektioneste, liuos 5 mg/ml

Kirkas, väritön liuos, jossa ei ole vierashiukkasia.

SERENASE oraaliliuos 2 mg/ml, tabletti 1 mg, 10 mg

1 mg:n tabletit:
Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jonka toisella puolella on ristikkäisjakouurre ja toisella merkintä ”JANSSEN”.
Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

10 mg:n tabletit:
Keltainen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre ja merkintä ”H/10” ja toisella puolella on merkintä ”JANSSEN”.
Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

Oraaliliuos:
Kirkas, väritön liuos.

Hinta ja pakkaustiedot