Markkinoija

GLAXOSMITHKLINE

Vaikuttava aine

paroksetiini

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään masennuksen eli depression ja paniikkihäiriön hoitoon. Lisäksi sillä voidaan hoitaa ahdistuneisuutta, pakko-oireista häiriötä, sosiaalisten tilanteiden pelkoa ja traumaperäistä stressireaktiota.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Hoito aloitetaan yleensä pienellä annoksella, ja sitä suurennetaan tarpeen mukaan. Hoitoa ei saa keskeyttää äkillisesti, koska tämä aiheuttaaa usein vieroitusoireita. Lääke lopetetaan lääkärin ohjeen mukaan pienentäen annosta vähitellen. Lääkettä ei yleensä käytetä lapsilla eikä alle 18-vuotiailla nuorilla.

Lääkkeen ottaminen

Tabletti niellään kokonaisena tai puolikkaana aamuaterian yhteydessä. Alkoholin käyttöä on vältettävä hoidon aikana.

Vaikutustapa

Lääke on selektiivinen serotoniinin takaisinoton estäjä eli SSRI. Se lisää serotoniini-välittäjäaineen vaikutuksia keskushermostossa, jolloin mieliala kohoaa, paniikkihäiriö lievittyy ja pakko-oireet vähenevät.

Lääkkeen helpottava vaikutus ei ala välittömästi. Yleensä vaikutus alkaa tuntua noin viikon kuluttua hoidon aloittamisesta, mutta täysi teho saadaan vasta 2-4 viikossa. Lääkehoitoa jatketaan yleensä useita kuukausia. Lääkitys estää masennusjaksojen uusiutumista.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat pahoinvointi ja seksuaalisen toiminnan häiriöt. Joskus voi esiintyä myös ruokahalun vähenemistä, uneliaisuutta, levottomuutta, unihäiriöitä, huimausta, vapinaa, päänsärkyä, keskittymiskyvyn heikentymistä, näön sumentumista, haukottelua, hikoilua, mahavaivoja, painonnousua ja voimattomuutta. Haittavaikutukset riippuvat lääkkeen annoksesta ja häviävät usein hoidon jatkuessa.

Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä tai luontaistuotteista on neuvoteltava lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Etenkin hoidon alussa on hyvä tarkkailla lääkityksen mahdollista vaikutusta ajokykyyn ja tarkkaavaisuuteen liikenteessä.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Säilytä alle 30oC.

Säilytä alkuperäispakkauksessa (valolta suojaamiseksi).

Ulkonäkö

Valkoinen, soikea, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, koodi ” 20 ” toisella puolella ja jakouurre toisella puolella.

Tabletissa on jakouurre ja se voidaan jakaa sen avulla tarvittaessa kahteen yhtä suureen annokseen.

Hinta ja pakkaustiedot