Markkinoija

ORION PHARMA

Vaikuttava aine

sertraliini

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään vaikean masennuksen, paniikkihäiriön, pakko-oireisen häiriön, sosiaalisten tilanteiden pelon ja traumaperäisen stressireaktion hoitoon.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Lääkitystä ei saa keskeyttää äkillisesti, ettei aiheutuisi vieroitusoireita. Tarvittaessa lääke lopetetaan lääkärin ohjeen mukaan annosta vähitellen pienentäen, yleensä parin viikon aikana.

Lääkkeen ottaminen

Tabletti otetaan kerran vuorokaudessa, aamulla tai illalla, riittävän nestemäärän kera, ruokailusta riippumatta. Lääkehoidon aikana tulisi välttää alkoholinkäyttöä.

Vaikutustapa

Sertraliini on serotoniinin takaisinottoa estävä masennuslääke (SSRI). Se lisää serotoniinin määrää ja vaikutuksia keskushermostossa siten, että vaikeasti masentuneen mieliala kohoaa, paniikkihäiriö lievittyy ja pakko-oireet sekä muut sairauden oireet vähenevät.

Lääkkeen oireita helpottava vaikutus ei ala välittömästi. Yleensä vaikutus alkaa tuntua noin viikon kuluttua hoidon aloittamisesta, mutta täysi teho saadaan vasta 2-4 viikossa. Lääkehoitoa jatketaan yleensä useita kuukausia. Lääkitys estää masennusjaksojen ja muiden oireiden uusiutumista.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat unettomuus, huimaus, uneliaisuus, päänsärky, mahavaivat, suun kuivuminen, siemensyöksyn epäonnistuminen ja väsymys. Joskus voi esiintyä myös ylähengitystie- tai nielutulehdusta, nuhaa, ruokahalun lisääntymistä tai vähenemistä, mielialan vaihteluita, sukupuolihalun heikentymistä, epätodellista oloa, painajaisia, hampaiden narskuttelua, vapinaa, liikehäiriöitä, tarkkaavaisuuden häiriöitä, lihasjännitystä, tunto- tai makuaistin häiriöitä, sydämentykytystä, kuumia aaltoja, haukottelua, näköhäiriöitä, korvien soimista, selkä-, rinta-, nivel- tai lihaskipua, ihottumaa, liikahikoilua, kuukautishäiriöitä, erektiohäiriöitä, voimattomuutta, kuumetta, sairaudentunnetta tai painonnousua.

Lääkehoidon alkuvaiheessa masennukseen liittyvät itsetuhoiset ajatukset voivat lisääntyä. Tällöin tulee ottaa yhteyttä lääkäriin. Lääke voi vaikuttaa ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn, mutta vaikutukset ovat yksilöllisiä.

Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä tai luontaistuotteista on neuvoteltava lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ulkonäkö

Sertralin Orion 50 mg kalvopäällysteinen tabletti:

Valkoinen, kaksoiskupera, kapselin muotoinen, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”A” ja toisella puolella jakouurre merkintöjen ”8” ja ”1” välissä. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Sertralin Orion 100 mg kalvopäällysteinen tabletti:

Valkoinen, kaksoiskupera, kapselin muotoinen, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”A” ja toisella puolella merkintä ”82”.

Hinta ja pakkaustiedot