Markkinoija

NOVARTIS

Vaikuttava aine

brintsolamidi, brimonidiini

Käyttötarkoitus

Aikuisten kohonneen silmänpaineen hoito. Kahden lääkeaineen yhdistelmä otetaan käyttöön, jos yhtä lääkeainetta käyttämällä ei ole saatu riittävän hyvää tulosta.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Yleensä yksi tippa kaksi kertaa vuorokaudessa hoidettavaan silmään.

Lääkkeen ottaminen

Pulloa on ravistettava hyvin ennen käyttöä. Pullon kärjellä ei saa koskea mihinkään. Tippaa otettaessa pää kallistetaan taaksepäin ja puhtaalla sormella vedetään alaluomea alaspäin, kunnes silmäluomen ja silmän väliin muodostuu tasku, johon tippa tiputetaan. Silmätippojen ottamisen jälkeen silmä on pidettävä suljettuna ja painettava samalla kevyesti silmäkulmasta sormella vähintään kahden minuutin ajan, mikä vähentää lääkeaineen imeytymistä muualle elimistöön.

Jos annos unohtuu, seuraava annos otetaan hoitosuunnitelman mukaisesti. Pehmeät piilolinssit on poistettava ennen lääkkeen tiputtamista ja ne saa laittaa takaisin aikaisintaan 15 minuutin kuluttua tippojen annostelusta. Jos samanaikaisesti käytetään muita paikallisia silmälääkkeitä, niiden välillä on pidettävä vähintään viiden minuutin tauko. Varoen alkoholin kanssa, koska ne voivat tehostaa toistensa vaikutusta.

Vaikutustapa

Sekä brintsolamidi että brimonidiini vähentävät silmän kammionesteen muodostumista, mutta eri mekanismeilla. Lisäksi brimonidiini lisää kammionesteen poistumista silmästä. Nämä vaikutukset alentavat silmänpainetta.

Haittavaikutukset

Lääkkeen käytön aikana voi joskus esiintyä huimausta, uneliaisuutta, suun kuivumista, silmäoireita sekä näkö- tai makuhäiriöitä. Lääkitys voi heikentää ajokykyä, jos huimausta, uupumusta ja/tai unisuutta esiintyy. Näkökyky saattaa sumentua ohimenevästi ja sen kirkastumista on odotettava ennen autolla ajoa.

Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä ja luontaistuotteista tulee neuvotella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Ei suositella raskauden aikana. Ei saa antaa hedelmällisessä iässä oleville naisille, jotka eivät käytä ehkäisyä. Ei saa käyttää imetyksen aikana.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Käytettävä neljän viikon kuluessa pullon avaamisesta.

Ulkonäkö

Valkoinen tai lähes valkoinen homogeeninen suspensio, pH noin 6,5.

Hinta ja pakkaustiedot