Markkinoija

ORGANON FINLAND

Vaikuttava aine

karbidopa, levodopa

Käyttötarkoitus

Parkinsonin taudin hoito.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Tabletit niellään runsaan nesteen kera ja tarvittaessa ne voidaan puolittaa. Lääkitystä ei saa lopettaa äkillisesti tai ominpäin.

Vaikutustapa

Parkinsonin taudissa aivoista häviää soluja, jotka tuottavat dopamiinia. Dopamiini on aivoissa oleva välittäjäaine, joka vaikuttaa liikkeiden hallintaan. Levodopa on dopamiinin esiaste, joka muuttuu elimistössä dopamiiniksi ja lievittää näin Parkinsonin taudin oireita. Karbidopa estää levodopan muuttumista dopamiiniksi aivojen ulkopuolella. Näin se lisää levodopan määrää aivoissa ja tehostaa levodopan vaikutuksia.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat liikehäiriöitä, kuten tahattomia liikkeitä. Joskus voi esiintyä myös ruokahaluttomuutta, aistiharhoja, masennusta, sekavuutta, poikkeavia unia, huimausta, tuntohäiriöitä, uneliaisuutta, sydämentykytystä, verenpaineen laskua, hengenahdistusta, mahavaivoja tai rintakipua. Mahdolliset huimaus ja uneliaisuus voivat heikentää ajokykyä.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden aikana. Ei saa käyttää imetyksen aikana.

Säilytys

Sinemet 25 mg/100 mg: Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Sinemet 12,5 mg/50 mg: Säilytä alle 25 °C.

Ulkonäkö

SINEMET 25 mg/100 mg: Keltainen soikea tabletti, jossa on toisella puolella jakouurre ja merkintä ”650” ja toinen puoli on tasainen. Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä tabletin jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.
SINEMET 12,5 mg/50 mg: Keltainen, soikea tabletti, jossa on toisella puolella jakouurre ja toisella puolella tunnus ”520”. Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä tabletin jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

Hinta ja pakkaustiedot