Markkinoija

ORGANON FINLAND

Vaikuttava aine

karbidopa, levodopa

Käyttötarkoitus

Parkinsonin taudin ja parkinsonismin hoito.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Tabletit niellään kokonaisina vesilasillisen kera. Niitä ei saa murskata eikä pureskella. Depottabletti vapauttaa lääkeainetta pitkän ajan kuluessa.  Lääkitystä ei saa lopettaa äkillisesti tai ominpäin.

Vaikutustapa

Parkinsonin taudissa aivoista häviää soluja, jotka tuottavat dopamiinia. Dopamiini on aivoissa oleva välittäjäaine, joka vaikuttaa liikkeiden hallintaan. Levodopa on dopamiinin esiaste, joka muuttuu elimistössä dopamiiniksi ja lievittää näin Parkinsonin taudin oireita. Karbidopa estää levodopan muuttumista dopamiiniksi aivojen ulkopuolella. Näin se lisää levodopan määrää aivoissa ja tehostaa levodopan vaikutuksia.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat liikehäiriöitä. Joskus voi esiintyä myös ruokahaluttomuutta, aistiharhoja, unettomuutta, sekavuutta, masennusta, poikkeavia unia, huimausta, päänsärkyä, tuntohäiriöitä, uneliaisuutta, verenpaineen laskua, hengenahdistusta, mahavaivoja, suun kuivumista, lihaskouristuksia, voimattomuutta tai rintakipua. Mahdolliset huimaus ja uneliaisuus voivat heikentää ajokykyä.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden aikana. Ei saa käyttää imetyksen aikana.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ulkonäkö

Persikanvärinen, soikea tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre ja toisella puolella on merkintä "521". Tabletin koko 7,14 mm x 12,70 mm.
Vaikka tabletissa on jakouurre, tablettia ei saa murtaa.

Hinta ja pakkaustiedot