Markkinoija

ORION PHARMA

Vaikuttava aine

tsolpideemi

Käyttötarkoitus

Lyhytaikaisen, toimintakykyä haittaavan unettomuuden hoito. 

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Tavallisesti otetaan puoli tai yksi tablettia vuorokaudessa, eikä vuorokauden aikana saa ottaa enempää kuin yhden tabletin. Hoito saa yleensä kestää yhtäjaksoisena korkeintaan neljä viikkoa.

Lääkkeen ottaminen

Lääkeannos otetaan nesteen kera juuri ennen nukkumaan menoa yhdellä kertaa, ja lääkettä ei saa ottaa uudelleen saman yön aikana. Lääkettä ottaneen tulisi voida nukkua häiriöttä vähintään 8 tuntia. Jos ihminen herätetään kesken lääkeunta, hän saattaa toimia poikkeavalla tavalla eikä välttämättä muista tekemisiään jälkeenpäin. Alkoholia ei pidä käyttää hoidon aikana. 

Vaikutustapa

Tsolpideemi kuuluu bentsodiatsepiinien kaltaisten lääkkeiden ryhmään. Se nopeuttaa nukahtamista.

Haittavaikutukset

Lääkkeen käytön aikana voi joskus esiintyä hengitystietulehduksia, aistiharhoja, painajaisia, unettomuuden pahenemista, masennusta, ahdistuneisuutta, uneliaisuutta, tunteiden latistumista, päänsärkyä, huimausta, muistamattomuutta, mahavaivoja, selkäkipua tai väsymystä. Pitkään jatkuvaan käyttöön liittyy riippuvuuden vaara, ja lääkityksen keskeytyessä uniongelmat voivat palata aikaisempaa vaikeampina. Lääke heikentää ajokykyä huomattavasti, minkä vuoksi lääkkeen ottamisen ja autolla ajamisen välillä on oltava vähintään 8 tuntia.

Raskaus ja imetys

Käytetään raskauden aikana vain erityistapauksissa. Ei saa käyttää imetyksen aikana.

Säilytys

Alkuperäispakkauksessa huoneenlämmössä (15-25 °C).

Ulkonäkö

Valkoinen, soikea, kaksoiskupera ja molemmilta puolilta jakouurteinen tabletti, jonka toisella puolella merkintä ”ZIM” ja ”10”. Tabletti voidaan jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Hinta ja pakkaustiedot