Markkinoija

JANSSEN-CILAG

Vaikuttava aine

ustekinumabi

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään läiskäpsoriaasin ja nivelpsoriaasin hoitoon sekä Crohnin taudin ja haavaisen paksusuolitulehduksen hoitoon silloin, kun muut hoidot eivät ole tehonneet. 

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Lääke annostellaan ruiskeena ihon alle. Lääkkeen voi annostella itse, kun terveydenhuollon ammattilainen on antanut tarvittavan ohjeistuksen.

Lääkkeen ottaminen

Potilas voi opastuksen jälkeen pistää lääkkeen itse ihon alle. Pistoskohdaksi valitaan terve ihoalue jos mahdollista. Tarkemmat pistosohjeet on tärkeää lukea pakkauselosteesta.

Vaikutustapa

Ustekinumabi on biologinen lääke, joka hillitsee solujen liiallista tulehdusreaktiota ja siten lievittää psoriaasin ja Crohnin taudin oireita.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat ylähengitystietulehdukset, huimaus, päänsärky, nielukipu, ripuli, pahoinvointi, oksentelu, kutina, lihas- ja nivelkivut, väsymys sekä pistoskohdan reaktiot (mm. punoitus, kipu).

Raskaus ja imetys

Lääkettä ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana.

Säilytys

STELARA infuusiokonsentraatti, liuosta varten 130 mg

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C). Ei saa jäätyä.

Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

STELARA injektioneste, liuos 45 mg, injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 45 mg, 90 mg

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C). Ei saa jäätyä.

Pidä injektiopullo tai esitäytetty ruisku ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Yksittäisiä esitäytettyjä ruiskuja voidaan tarvittaessa säilyttää huoneenlämmössä (enintään 30 °C) (ks. kohta Kestoaika).

Ulkonäkö

STELARA infuusiokonsentraatti, liuosta varten 130 mg

Liuos on kirkasta, väritöntä tai hieman kellertävää.

STELARA injektioneste, liuos 45 mg, injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 45 mg, 90 mg

Kirkas tai hieman opaalinhohtoinen, väritön tai hieman kellertävä liuos.

Hinta ja pakkaustiedot