Markkinoija

SANOFI

Vaikuttava aine

proklooriperatsiini

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään pahoinvoinnin ja oksentelun hoitoon ja ehkäisyyn. Joskus sitä käytetään migreenin, huimauksen tai psyyken sairauksien hoitoon.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Alkoholi voi voimistaa väsyttäviä vaikutuksia. Iäkkäiden kunnosta huolehdittava hyvin kylmällä ja kuumalla säällä (yli-tai alilämpöisyyden vaara).

Vaikutustapa

Proklooriperatsiini vaikuttaa keskushermostossa muuttamalla siellä välittäjäaineiden, pääasiassa dopamiinin vaikutustapoja. Tämä hillitsee muun muassa pahoinvointia ja oksentelua.

Haittavaikutukset

Lääke voi aiheuttaa väsymystä, sydämen tiheälyöntisyyttä ja suun kuivumista. Etenkin iäkkäät ovat herkkiä lääkkeen verenpainetta alentavalle vaikutukselle. Suun kuivumisen takia suun ja hampaiden hoidosta on huolehdittava hyvin. Ihon herkkyys auringonvalolle voi lisääntyä.

Pitkään jatkuvassa hoidossa paino voi lisääntyä. Lisäksi saattaa esiintyä kyvyttömyyttä pysyä paikallaan, pakkoliikkeitä etenkin kasvojen alueella, vapinaa ja jähmeyttä.

Alkoholin käyttöä on syytä välttää, koska lääke voimistaa alkoholin keskushermostoa lamaavaa vaikutusta. Autolla ajoa ja tarkkuutta vaativien koneiden käyttöä on hoidon alussa syytä välttää, sillä lääke voi aiheuttaa lähinäön hämärtymistä, väsymystä ja uneliaisuutta.

Raskaus ja imetys

Lääkettä ei saa käyttää raskauden aikana eikä imetyksen yhteydessä.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Ulkonäkö

Valkoinen tai vaaleahko, pyöreä, ø 6,4 mm, kaksoiskupera, päällä merkintä STEMETIL 5.

Hinta ja pakkaustiedot