Markkinoija

ORGANON FINLAND

Vaikuttava aine

asenapiini

Käyttötarkoitus

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön mania vaiheiden hoito.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Käsien tulee olla kuivat tablettia koskettaessa. Lääketabletti otetaan varovasti pakkauksesta repäisemällä lääkeliuskan värillinen osa pois. Tablettia ei saa painaa ulos tablettipakkauksesta. Tablettia tai pakkausta ei saa murskata. Tabletti asetetaan kielen alle ja annetaan sen liueta siellä. Lääkettä ei saa niellä eikä pureskella. Syömistä ja juomista tulee välttää 10 minuutin ajan lääkkeen ottamisen jälkeen.

Vaikutustapa

Lääke vaikuttaa keskushermoston välittäjäaineisiin, mutta tarkkaa vaikutustapaa ei tiedetä.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat uneliaisuus ja ahdistuneisuus. Joskus saattaa esiintyä myös painonnousua, liikkumisen ja lihasten toiminnan häiriöitä, huimausta, sekä suun tunto- ja makuhäiriöitä.

Raskaus ja imetys

Lääkettä ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana.

Säilytys

Alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle ja kosteudelle. Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Ulkonäkö

5 mg resoribletti: Pyöreä, valkoinen tai luonnonvalkoinen resoribletti, jonka toiselle puolelle on painettu merkintä ”5”.

10 mg resoribletti: Pyöreä, valkoinen tai luonnonvalkoinen resoribletti, jonka toiselle puolelle on painettu merkintä ”10”.

Hinta ja pakkaustiedot