Markkinoija

PFIZER

Vaikuttava aine

loratsepaami

Käyttötarkoitus

Tilapäisen ahdistuneisuuden hoito. Lisäksi lääkettä voidaan käyttää esilääkkeenä leikkausten yhteydessä.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Tabletti niellään nesteen kera. Lääke on tarkoitettu lyhytaikaiseen ja tilapäiseen käyttöön tarkoittaen, että sitä käytetään yleensä enintään pari kuukautta. Saattaa aiheuttaa lääkeriippuvuutta erityisesti suurilla annoksilla ja pitkäaikaisessa käytössä. Alkoholin käyttöä on vältettävä lääkityksen aikana. Lääkitystä ei tule lopettaa äkillisesti, vaan asteittain lääkärin ohjeen mukaan.

Vaikutustapa

Loratsepaami kuuluu bentsodiatsepiineihin. Se vaikuttaa keskushermoston kautta ja sillä on rauhoittava vaikutus.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisin haittavaikutus on väsymys. Joskus voi esiintyä myös sekavuutta, koordinaatiovaikeuksia, masennusta, huimausta, lihasheikkoutta ja voimattomuutta. Mahdolliset väsymys ja huimaus voivat heikentää ajokykyä.

Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä ja luontaistuotteista tulee neuvotella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Ei saa käyttää raskauden aikana. Käytetään imetyksen aikana vain erityistapauksissa.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C. Säilytettävä alkuperäisessä pakkauksessa.

Ulkonäkö

Valkoinen, pyöreä, viistoreunainen tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre ja toisella puolella tunnus 1,0. Halkaisija on noin 6,4 mm.

Hinta ja pakkaustiedot