Markkinoija

ORION PHARMA

Vaikuttava aine

tematsepaami

Käyttötarkoitus

Lyhytaikainen unettomuuden sekä tilapäisen ahdistuneisuuden ja jännittyneisyyden hoito. Unettomuutta voidaan helpottaa myös lääkkeettömillä keinoilla, joista kannattaa keskustella lääkärin tai hoitajan kanssa.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Iäkkäät ja heikkokuntoiset ovat terveitä aikuisia herkempiä, joten heillä käytetään tavallista pienempiä annoksia.

Unettomuuden hoidossa lääkettä käytetään muutaman päivän ajan tai enintään 2-4 viikkoa. Ahdistuneisuuden hoidossa lääkettä käytetään enintään 2-3 kuukautta. Pitkäaikainen käyttö heikentää lääkkeen vaikutusta ja aiheuttaa riippuvuutta.

Lääkkeen ottaminen

Tabletti niellään nesteen kera ruokailusta riippumatta. Unilääkkeeksi se otetaan juuri ennen nukkumaan menoa.
Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.
Alkoholin käyttöä on vältettävä hoidon aikana, koska samanaikainen käyttö voimistaa keskushermostoa lamaavaa vaikutusta.

Vaikutustapa

Tematsepaami kuuluu bentsodiatsepiineihin. Se vaikuttaa aivoissa rauhoittavasti ja väsyttävästi ja edistää siten nukahtamista ja nukkumista. Lisäksi se vähentää tuskaisuutta.

Haittavaikutukset

Lääkkeen käytön aikana voi joskus esiintyä sekavuutta, tunne-elämän latistumista, väsymystä, uneliaisuutta tai tarkkaavaisuuden vähenemistä.

Jos lääkettä käytetään päivittäin useita viikkoja, voi syntyä lääkeriippuvuus, joka voi ilmetä lopetusoireina lääkehoidon äkillisen lopettamisen jälkeen (aiheuttaen mm. päänsärkyä, ärtyneisyyttä, lihaskipuja). Lopetusoireita voidaan vähentää pienentämällä lääkeannosta vähitellen.

Lääke heikentää ajokykyä erityisesti hoidon alussa, jolloin ajamista on vältettävä.

Raskaus ja imetys

Käytetään raskauden aikana vain erityistapauksissa. Lääkäri arvioi lääkkeen käytön imetyksen aikana.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Pidä lasitölkki/läpipainopakkaus ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Ulkonäkö

10 mg tabletti: Kellertävänvalkoinen tai valkoinen, tasainen, pyöreä, viistoreunainen, päällystämätön, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 7 mm, koodi ORN73.

20 mg tabletti: Kellertävänvalkoinen tai valkoinen, tasainen, pyöreä, viistoreunainen, päällystämätön, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 9 mm, koodi ORN74.

Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

Hinta ja pakkaustiedot