Markkinoija

ORGANON FINLAND

Vaikuttava aine

mianseriini

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään eri syistä aiheutuneiden masennustilojen sekä niiden yhteydessä ilmenevän unettomuuden hoitoon. Sitä annetaan alle 18-vuotiaille vain pakko-oireisiin, mutta masennukseen vain poikkeustapauksissa, koska käyttöön voi liittyä itsetuhoisuutta tai vihamielistä käyttäytymistä.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Annostus riippuu mm. oireiden voimakkuudesta sekä potilaan iästä ja muista yksilöllisistä ominaisuuksista. Hoitoa jatketaan tavallisesti joitakin kuukausia oireiden poistumisen jälkeen.

Lääkkeen ottaminen

Tabletit niellään kokonaisina runsaan nesteen kera. Niitä ei saa murskata eikä pureskella rikki.

Vaikutustapa

Mianseriini on masennuslääke, joka vaikuttaa keskushermoston toimintaa ohjaaviin välittäjäaineisiin siten, että mieliala kohoaa.

Haittavaikutukset

Lääke voi etenkin alkuvaiheessa väsyttää, mutta tämä vaikutus tavallisesti vähenee käytön jatkuessa. Väsymys voi heikentää tarkkaavaisuutta liikenteessä ja muissa vastaavissa tilanteissa. Myös painon nousu ja ruokahalun lisääntyminen ovat melko yleisiä.

Raskaus ja imetys

Lääkityksestä raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä on syytä keskustella lääkärin kanssa.

Säilytys

Säilytä alle 30 °C. Herkkä valolle. Herkkä kosteudelle. Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Ulkonäkö

Tolvon 10 mg 
Pyöreä, kaksoiskupera tabletti. Tablettien toisella puolella merkintä ”Organon*”, toisella koodi ”CT/4” 

Tolvon 30 mg
Soikea, jakouurrettu, kaksoiskupera tabletti. Tablettien toisella puolella merkintä ”Organon”, toisella koodi ”CT/7” (30 mg)

Hinta ja pakkaustiedot