Markkinoija

ORION PHARMA

Vaikuttava aine

amitriptyliini

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään aikuisilla vaikean masennuksen hoitoon. Aikuisilla sitä käytetään myös hermostoperäiseen kipuun sekä ehkäisemään migreeniä ja lihasjännityspäänsärkyä. Lääkettä voidaan käyttää tietyissä erikoistapauksissa myös yli 6-vuotiaiden lasten yökastelun hoitoon.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Annostus vaihtelee riippuen oireiden voimakkuudesta sekä potilaan iästä ja muista yksilöllisistä ominaisuuksista.

Lääkkeen ottaminen

Tabletit niellään vesilasillisen kera. Suun ja hampaiden kunnosta on huolehdittava lääkityksen aikana haittavaikuttuksena esiintyvän suun kuivumisen vuoksi reikiintymisvaaran takia.

Vaikutustapa

Lääke kuuluu trisyklisiin masennuslääkkeisiin. Se vaikuttaa keskushermostoon siten, että aivojen ja hermojen toimintaa säätelevien välittäjäaineiden (mm. noradrenaliini ja serotoniini) vaikutusvoimakkuus muuttuu ja mieliala kohoaa. Hermostoperäisessä kivussa tavanomaiset kipulääkkeet ovat usein tehottomia, mutta välittäjäaineisiin vaikuttavat lääkkeet tehoavat paremmin.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat ruokahalun muutokset, painon nousu, sekavuus, vihaisuus, muistihäiriöt, uneliaisuus, päänsärky, huimaus, näköongelmat, sydämen toiminnan muutokset, mahavaivat, suun kuivuminen ja hikoilu.

Lääke voi heikentää suorituskykyä liikenteessä. Alkoholia tulisi lääkityksen aikana käyttää vain vähän tai ei lainkaan.

Raskaus ja imetys

Lääkkeen käyttöä raskauden ja imetyksen aikana on vältettävä.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ulkonäkö

10 mg tabletti: Sininen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti.

25 mg tabletti: Keltainen pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti.

50 mg tabletti: Valkoinen tai luonnonvalkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti.

Hinta ja pakkaustiedot