Markkinoija

GLAXOSMITHKLINE

Vaikuttava aine

dolutegraviiri, abakaviiri, lamivudiini (3TC)

Käyttötarkoitus

Aikuisten ja vähintään 25 kg painavien lasten HIV-1:n aiheuttaman infektion hoito.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Tabletti niellään pienen nestemäärän kera ruokailusta riippumatta.

Jos annos unohtuu ottaa ja seuraavaan annokseen yli 4 tuntia aikaa, annos otetaan heti. Jos seuraavaan annokseen alle 4 tuntia, annos jätetään väliin.

Vaikutustapa

Triumeq sisältää kolmea HIV:n hoitoon käytettävää lääkeainetta: abakaviiria, lamivudiinia ja dolutegraviiria. Abakaviiri ja lamivudiini ovat nukleosidianalogikäänteiskopioijaentsyyminestäjiksi (NRTI) kutsuttuja antiretroviruslääkkeitä ja dolutegraviiri kuuluu integraasin estäjiksi (INI) kutsuttuihin antiretroviruslääkkeisiin. Triumeq ei paranna HIV-infektiota, vaan vähentää virusten määrää elimistössä ja pitää määrän pienenä. Tämän seurauksena myös elimistön vastustuskyky eri tulehduksia vastaan paranee, koska tiettyjen veren valkosolujen määrä veressä suurenee.

Vaikka lääkitys vähentää sukupuoliteitse tapahtuvan HIV-tartunnan riskiä, ei riskiä voida täysin sulkea pois. Varotoimenpiteitä noudatettava.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat unettomuus, päänsärky, pahoinvointi, ripuli ja väsymys. Joskus voi esiintyä myös mm. yliherkkyyttä, ruokahaluttomuutta, unihäiriöitä, masennusta, heitehuimausta, uneliaisuutta, yskää, nenäoireita, mahaoireita, ihottumaa, kutinaa, kaljuuntumista, nivelsärkyä, lihasvaivoja, heikkoutta, kuumetta ja yleistä huonovointisuutta.

Jos ilmenee nivelsärkyä ja -kipua, niveljäykkyyttä tai liikkumisvaikeuksia, otettava yhteyttä lääkäriin.

Saattaa aiheuttaa yliherkkyysreaktioita, myös vakavia ja hengenvaarallisia. Yliherkkyysreaktioon liittyy tyypillisesti ihottumaa, kuumetta ja muita yleisoireita ja joskus sisäelinten toimintahäiriöitä (mm. vaikeita maksareaktioita). Oireet ilmaantuvat yleensä ensimmäisten 6 viikon aikana, mutta voivat ilmaantua milloin tahansa. Jos epäillään yliherkkyysreaktiota, tulee ottaa välittömästi yhteys lääkäriin.

Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä ja luontaistuotteista tulee neuvotella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Lääkärin harkinnan mukaan raskauden aikana. HIV-tartunnan välttämiseksi suositellaan, että naiset, joilla on HIV-infektio, eivät missään olosuhteissa imetä lapsiaan.

Säilytys

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle. Pidä purkki tiiviisti suljettuna. Älä poista kuivausainetta.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Ulkonäkö

Purppuranpunainen, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen soikea tabletti, joka on kooltaan noin 22 x 11 mm ja jonka toiselle puolelle on kaiverrettu "572 Tri".

Hinta ja pakkaustiedot