Markkinoija

LUNDBECK

Vaikuttava aine

klooriprotikseeni

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään vakavien psykiatristen häiriöiden, kuten skitsofrenian hoitoon. Lisäksi sitä käytetään vaikean levottomuuden tai tuskaisuuden lievittämiseen. Lääkettä voidaan käyttää myös tehostamaan kipulääkkeiden vaikutuksia.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Annostus riippuu oireiden voimakkuudesta ja laadusta sekä potilaan yksilöllisistä ominaisuuksista.

Lääkkeen ottaminen

Tabletti niellään kokonaisina vesilasillisen kera. Ne voidaan ottaa ruoan yhteydessä tai tyhjään vatsaan.

Vaikutustapa

Klooriprotikseeni vaikuttaa keskushermostossa muuttamalla siellä välittäjäaineiden, pääasiassa dopamiinin vaikutustapoja. Tila alkaa parantua useiden päivien tai muutaman viikon kuluttua hoidon alkamisesta.

Lääkkeen rauhoittava sekä levottomuutta ja tuskaisuutta lievittävä vaikutus alkaa nopeasti tablettien ottamisen jälkeen.

Haittavaikutukset

Etenkin hoidon alussa ilmenee usein väsymystä, joka menee ohi hoidon jatkuessa. Lääke voi aiheuttaa myös suun kuivumista, sydämen tykytystä, ummetusta ja virtsaamishäiriöitä. Etenkin iäkkäillä voi ilmetä verenpaineen laskua ja pyörtymisen tunnetta seisomaan noustessa.

Suuret annokset voivat aiheuttaa aiheuttaa liikehäiriöitä, kuten lihasjäykkyyttä, vapinaa ja jalkojen liikuttelupakkoa.

Alkoholin käyttöä on syytä välttää, koska lääke voi voimistaa alkoholin haitallisia vaikutuksia.

Lääke voi aiheuttaa huimausta ja väsymystä, mikä voi vaikuttaa ajokykyyn.

Psykoosilääkkeet eivät aiheuta riippuvuutta.

Raskaus ja imetys

Lääkkeen käyttämisestä raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä on syytä neuvotella lääkärin kanssa.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ulkonäkö

15 mg:n tabletti on pyöreä, kaksoiskupera, tummanruskea, kalvopäällysteinen tabletti, halkaisija 7 mm, kokonaispaino 133,3 mg.

25 mg:n tabletti on pyöreä, kaksoiskupera, tummanruskea, kalvopäällysteinen tabletti, halkaisija 8 mm, kokonaispaino 204 mg.

50 mg:n tabletti on soikea, kaksoiskupera, tummanruskea, kalvopäällysteinen tabletti, 6,5 x 9,5 mm, kokonaispaino 173,4 mg.

Hinta ja pakkaustiedot