Markkinoija

UCB

Vaikuttava aine

lakosamidi

Käyttötarkoitus

Epilepsian ns. paikallisalkuisten kohtausten hoito yhdessä muiden lääkkeiden kanssa. Paikallisalkuisessa kohtauksessa kouristuksen aiheuttava aivosähköpurkaus käynnistyy toisessa aivopuoliskossa, mutta leviää tavallisesti aivojen muihinkin osiin.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Hoito aloitetaan tavallisesti pienellä annoksella, jota vähitellen kasvatetaan tehoa ja haittavaikutuksia seuraten.

Lääkkeen ottaminen

Lääke voidaan ottaa ruokailusta riippumatta. Tabletit niellään vesilasillisen kera. Siirappipulloa on ravistettava hyvin ennen käyttöä. Siirappia annosteltaessa pitää käyttää pakkauksessa olevaa annosmerkein varustettua mittamukia. Siirapin nielemisen jälkeen on juotava vähän vettä.
Terveydenhuollon ammattilainen antaa infuusionesteen suoneen.

Lääkkeen käyttöä ei saa keskeyttää äkillisesti eikä omin päin.

Vaikutustapa

Lakosamidin tarkkaa vaikutustapaa keskushermostossa ei tunneta. Se vähentää aivoissa hermosolun solukalvon ärtyvyyttä ja siten ehkäisee epileptisten kohtausten ilmaantumista.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat huimaus, päänsärky, kaksoiskuvat ja pahoinvointi. Joskus voi esiintyä myös masennusta, sekavuutta, unettomuutta, tasapainohäiriöitä, muistin heikkenemistä, uneliaisuutta, vapinaa, tunto- tai puhehäiriöitä, tarkkaavaisuushäiriötä, näön sumenemista, huimausta, korvien soimista, mahavaivoja, suun kuivumista, ihottumaa, lihaskouristuksia, kävelyhäiriöitä, voimattomuutta, kaatumisia tai ruhjeita. Lisäksi infuusionesteen käytön yhteydessä voi joskus esiintyä paikallisia injektiokohdan oireita.

Lakosamidi voi heikentää ajokykyä mm. aiheuttamalla huimausta tai näön sumenemista. Autolla ajoa on vältettävä, kunnes lääkkeen yksilöllinen vaikutus ajokykyyn on selvillä.

Jos ilmenee sydänperäisiä oireita (esim. sydämen sykkeen muutokset, huimaus, pyörtyminen, hengästyminen, sydämentykytys) tai itsetuhoajatuksia tai -käyttäytymistä, on otettava yhteyttä lääkäriin.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden aikana. Ei saa käyttää imetyksen aikana.

Säilytys

VIMPAT infuusioneste, liuos 10 mg/ml

Säilytä alle 25 °C.

VIMPAT siirappi 10 mg/ml

Älä säilytä kylmässä.

VIMPAT tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ulkonäkö

VIMPAT infuusioneste, liuos 10 mg/ml

Kirkas, väritön liuos

VIMPAT siirappi 10 mg/ml

Hieman viskoosi kirkas liuos, joka on väriltään värittömästä keltaisenruskeaan.

VIMPAT tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg

Vimpat 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Vaaleanpunertava, soikea kalvopäällysteinen tabletti, joka on kooltaan noin 10,4 mm x 4,9 mm ja jonka toiselle puolelle on kaiverrettu ”SP” ja toiselle puolelle ”50”.

Vimpat 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Tummankeltainen, soikea kalvopäällysteinen tabletti, joka on kooltaan noin 13,2 mm x 6,1 mm ja jonka toiselle puolelle on kaiverrettu ”SP” ja toiselle puolelle ”100”.

Vimpat 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Lohenpunainen, soikea kalvopäällysteinen tabletti, joka on kooltaan noin 15,1 mm x 7,0 mm ja jonka toiselle puolelle on kaiverrettu ”SP” ja toiselle puolelle ”150”.

Vimpat 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Sininen, soikea kalvopäällysteinen tabletti, joka on kooltaan noin 16,6 mm x 7,8 mm ja jonka toiselle puolelle on kaiverrettu ”SP” ja toiselle puolelle ”200”.

Hinta ja pakkaustiedot