Markkinoija

VITABALANS

Vaikuttava aine

tsopikloni

Käyttötarkoitus

Lyhytaikaisen unettomuuden hoito. Unettomuutta voidaan helpottaa myös lääkkeettömillä keinoilla, joista kannattaa keskustella lääkärin tai hoitajan kanssa.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Iäkkäät ja heikkokuntoiset ovat herkempiä kuin terveet keski-ikäiset lääkkeen unettavalle ja myös haitallisille vaikutuksille. Heillä käytetään tavallista pienempiä annoksia. Lääkettä ei käytetä lapsilla eikä alle 18-vuotiailla nuorilla.

Lääke on tarkoitettu lyhytaikaiseen ja tilapäiseen käyttöön. Se tarkoittaa, että lääkettä käytetään yleensä muutaman päivän ajan tai enintään neljä viikkoa. Pitkäaikainen käyttö heikentää lääkkeen vaikutusta ja aiheuttaa riippuvuutta.

Lääkkeen ottaminen

Lääke otetaan kerta-annoksena juuri ennen nukkumaan menoa tilanteessa, jossa täyden yöunen nukkuminen on mahdollista. Lääkettä ei saa ottaa uudestaan saman yön aikana. Alkoholin samanaikaista käyttöä on vältettävä.

Vaikutustapa

Tsopikloni on bentsodiatsepiinin tavoin vaikuttava lääkeaine. Se vaikuttaa aivoissa siten, että se väsyttää ja edistää nukahtamista ja nukkumista.

Haittavaikutukset

Lääkkeen käytön aikana voi joskus esiintyä päiväaikaista väsymystä, kitkerää makua suussa ja suun kuivumista. Jos lääkettä käytetään pitkäaikaisesti, se voi johtaa lääkeriippuvuuteen. Iäkkäät ja heikkokuntoiset ovat herkempiä lääkkeen unettavalle ja myös haitallisille vaikutuksille.

Lääke voi heikentää ajo- ja koneiden käyttökykyä, ja autolla ajamista ja koneiden käyttämistä on vältettävä ainakin 8 tunnin ajan lääkkeen ottamisen jälkeen kunnes hoidon yksilölliset vaikutukset ovat selvillä.

Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä ja luontaistuotteista tulee neuvotella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana.

Säilytys

Säilytä alle 25 ºC.

Ulkonäkö

Vaaleansininen, kapselinmuotoinen, kupera, jakouurteellinen tabletti, jonka pituus on 10,0 mm ja leveys on 5,0 mm. Tabletti voidaan puolittaa.

Hinta ja pakkaustiedot