Markkinoija

GE HEALTHCARE

Vaikuttava aine

eksametatsiimi

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään aivojen gammakuvaukseen erilaisten aivosairauksien tutkimisessa. Sitä voidaan myös käyttää gammakuvaukseen kun epäillään infektiosairautta tai tulehduksellista suolistosairautta.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Lääke annostellaan suonensisäisesti sairaalassa. Lääkeaine erittyy virtsaan tutkimuksen jälkeen, ja virtsarakko tulisi tyhjentää tutkimuksen jälkeen mahdollisimman usein, jotta elimistön saama säteilyrasitus jää mahdollisimman pieneksi.

Vaikutustapa

Lääke sisältää hyvin pienen määrän teknetium-nimistä radioaktiivista ainetta. Kun teknetium sitoutuu ohimenevästi elimistön soluihin, gammakuvantamislaitteella saadaan tietoa elimistön toiminnasta.

Haittavaikutukset

Lääkkeen aiheuttamien haittavaikutusten yleisyys on tuntematon.

Raskaus ja imetys

Lääkäri harkitsee lääkkeen käytön raskauden ja imetyksen aikana. Jos lääkettä käytetään imetyksen aikana, imetyksessä tulee pitää 12 tunnin tauko ja tänä aikana lypsetty maito on hävitettävä.

Säilytys

Valmiste säilyy 52 viikkoa valmistuspäivästä lukien.

Säilytä käyttökuntoon saatettu valmiste alle 25 °C:ssa. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Merkattu valmiste on injisoitava 30 minuutin kuluessa käyttökuntoon saattamisesta.

Säilytyksessä pitää ottaa huomioon kansalliset radioaktiivisten aineiden varastointia koskevat määräykset.

Ulkonäkö

Valkoinen jauhe.

Hinta ja pakkaustiedot