Markkinoija

GE HEALTHCARE

Vaikuttava aine

joflupaani

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään aivojen gammakuvaukseen mahdollisen rappeuttavan aivosairauden tutkimisessa.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Lääke annostellaan suonensisäisesti sairaalassa.

Vaikutustapa

Lääke sisältää hyvin pienen määrän radioaktiivista jodia. Kun jodi sitoutuu ohimenevästi elimistön soluihin, gammakuvantamislaitteella saadaan tietoa elimistön toiminnasta.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisin haittavaikutus on päänsärky.

Raskaus ja imetys

Lääkettä ei saa käyttää raskauden aikana. Lääkäri harkitsee lääkkeen käytön imetyksen aikana. Jos lääkettä käytetään imetyksen aikana, imetyksessä tulee pitää 3 vuorokauden tauko; tänä aikana maitoa tulee säännöllisesti lypsää ja lypsetty maito on hävitettävä.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C. Ei saa jäätyä.

Ulkonäkö

Kirkas, väritön liuos.

Hinta ja pakkaustiedot