Markkinoija

GE HEALTHCARE

Vaikuttava aine

tetrofosmiini

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään sydämen gammakuvaukseen sydämen toiminnan häiriöiden tutkimisessa. Sitä voidaan myös käyttää rintojen kasvainten gammakuvaustutkimukseen.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Lääke annostellaan suonensisäisesti sairaalassa. Lääkeaine erittyy virtsaan tutkimuksen jälkeen, ja virtsarakko tulisi tyhjentää tutkimuksen jälkeen mahdollisimman usein, jotta elimistön saama säteilyrasitus jää mahdollisimman pieneksi.

Sydäntutkimusta varten on noudatettava täydellistä paastoa tutkimusta edeltävästä illasta lähtien tai nautittava korkeintaan hyvin kevyt aamiainen tutkimuspäivän aamuna. Rintojen kuvausta varten ei tarvita paastoa.

Vaikutustapa

Lääke sisältää hyvin pienen määrän teknetium-nimistä radioaktiivista ainetta. Kun teknetium sitoutuu ohimenevästi elimistön soluihin, gammakuvantamislaitteella saadaan tietoa elimistön toiminnasta.

Haittavaikutukset

Lääke aiheuttaa vain harvoin haittavaikutuksia.

Raskaus ja imetys

Lääkettä ei saa käyttää raskauden aikana. Lääkäri harkitsee lääkkeen käytön imetyksen aikana. Jos lääkettä käytetään imetyksen aikana, imetyksessä tulee pitää 12 tunnin tauko ja tänä aikana lypsetty maito on hävitettävä.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C). Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Käyttökuntoon saatetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta Kestoaika. Valmiste on säilytettävä radioaktiivisia materiaaleja koskevien kansallisten määräysten mukaisesti.

Ulkonäkö

Valkoinen, jauhemainen kiinteä aine.

Hinta ja pakkaustiedot