Markkinoija

GE HEALTHCARE

Vaikuttava aine

tauroselkoolihappo

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään elimistön gammakuvaukseen erilaisten ruoansulatuskanavan sairauksien tutkimisessa.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan, yleensä 1 kapseli kerta-annoksena.

Lääkkeen ottaminen

Jotta lääke kulkeutuisi helpommin mahaan, ennen kapselin nielemistä, sen aikana ja sen jälkeen tullisi juoda 15 ml vettä. Lääke otetaan istuallaan tai seisten.

Lääkeaine erittyy virtsaan tutkimuksen jälkeen, ja virtsarakko tulisi tyhjentää tutkimuksen jälkeen mahdollisimman usein, jotta elimistön saama säteilyrasitus jää mahdollisimman pieneksi.

Vaikutustapa

Lääke sisältää hyvin pienen määrän seleeni-nimisen aineen radioaktiivista isotooppia. Kun seleeni sitoutuu ohimenevästi elimistön soluihin, gammakuvantamislaitteella saadaan tietoa elimistön toiminnasta.

Haittavaikutukset

Lääkkeen aiheuttamien haittavaikutusten yleisyys on tuntematon.

Raskaus ja imetys

Lääkäri harkitsee lääkkeen käytön raskauden ja imetyksen aikana. Jos lääkettä käytetään imetyksen aikana, imetyksessä tulee pitää 3-4 tunnin tauko ja tänä aikana lypsetty maito on hävitettävä.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C. Ei saa jäätyä. Herkkä valolle.

Säilytä radioaktiivisia materiaaleja koskevien kansallisten säädösten mukaisesti.

Ulkonäkö

Kova liivatekapseli.

Hinta ja pakkaustiedot