Markkinoija

GE HEALTHCARE

Vaikuttava aine

flutemetamoli

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään aivojen PET-kuvaukseen mahdollisen Alzheimerin taudin tutkimisessa.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Lääke annostellaan suonensisäisesti sairaalassa.

Vaikutustapa

Lääke sisältää hyvin pienen määrän fluorin radioaktiivista isotooppia. Kun fluori sitoutuu ohimenevästi elimistön soluihin, gammakuvantamislaitteella saadaan tietoa elimistön toiminnasta.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat punoitus ja verenpaineen kohoaminen.

Raskaus ja imetys

Lääkäri harkitsee lääkkeen käytön raskauden ja imetyksen aikana. Jos lääkettä käytetään imetyksen aikana, imetyksessä tulee pitää 24 tunnin tauko ja tänä aikana lypsetty maito on hävitettävä.

Potilaan on rajoitettava lähikontaktia imeväisten ja raskaana olevien naisten kanssa 24 tunnin ajan lääkkeen annostelun jälkeen.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Radiofarmaseuttiset valmisteet säilytetään radioaktiivisia aineita koskevien kansallisten määräysten mukaisesti.

Ulkonäkö

Kirkas, väritön tai hieman kellertävä liuos.

Hinta ja pakkaustiedot