Markkinoija

BAYER

Vaikuttava aine

gadobutroli

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään varjoainetehosteiseen magneettikuvaukseen tehosteaineena.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Terveydenhuollon ammattilainen annostelee lääkkeen suonensisäisesti sairaalassa.

Vaikutustapa

Lääkkeen sisältämä gadolinium-alkuaine parantaa kudosten erottumista magneettikuvauksessa ja helpottaa siten sairauksien tunnistamista.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat päänsärky ja pahoinvointi.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden ja imetyksen aikana. Jos imetys keskeytetään lääkkeen annon ajaksi, sitä voi jatkaa 24 tunnin kuluttua.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita, joten voidaan säilyttää huoneenlämmössä (15-25°C). Avaamisen jälkeen säilyy huoneenlämmössä 24 tuntia. Tulisi käyttää heti avaamisen jälkeen ja kuvauksen jälkeen yli jäänyt valmiste tulisi hävittää.

Ulkonäkö

Kirkas, väritön tai heikosti kellertävä liuos.

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet:

Osmolaliteetti 37 °C:ssa: 1 603 mOsm/kg H2O

Viskositeetti 37 °C:ssa: 4,96 mPa×s

 

Hinta ja pakkaustiedot