Markkinoija

PFIZER

Vaikuttava aine

somatrogoni

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään lasten kasvuhäiriön hoitoon.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Yleensä lääkettä annostellaan kerran viikossa ihonalaisena pistoksena.

Lääkkeen ottaminen

Viikoittaisesta lääkkeenottopäivästä tulee huolehtia. Jos annos jää pistämättä, se pitää pistää mahdollisimman pian 3 päivän kuluessa, ja sitten jatketaan tavanomaista hoitoaikataulua. Jos unohduksesta kulunut yli 3 päivää, annos jätetään pistämättä ja seuraava annos pitää pistää tavanomaisena päivänä. 

Pistetään vatsaan, reisiin, pakaroihin tai olkavarsiin. Pistoskohtaa pitää vaihdella jokaisella antokerralla. Olkavarsiin ja pakaroihin injektiot antaa potilasta hoitava henkilö. Terveydenhuollon ammattilainen antaa huolellisen pistosohjauksen ennen lääkkeen käytön alkua.

Vaikutustapa

Lääke on kasvuhormonin kaltainen aine, joka vaikuttaa samalla tavoin kuin elimistön luontainen kasvuhormoni. Siten se korvaa sairauden aiheuttamaa kasvuhormonivajausta.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat päänsärky, pistoskohdan reaktiot ja kuume.

Joskus saattaa esiintyä myös allergista silmätulehdusta sekä lihas- ja nivelkipuja.

Raskaus ja imetys

Ei suositella raskauden aikana eikä potilaille, jotka voivat tulla raskaaksi eivätkä käytä luotettavaa ehkäisyä. Ei pidä käyttää imetyksen aikana.

Säilytys

Säilytys ennen ensimmäistä käyttökertaa: Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C). Ei saa jäätyä. Pidä Ngenla ulkopakkauksessa (kotelossa). Herkkä valolle. Avaamatonta esitäytettyä kynää voidaan säilyttää tilapäisesti enintään 4 tuntia enintään 32 °C:n lämpötilassa.

Säilytys ensimmäisen käyttökerran jälkeen: Käytä 28 päivän kuluessa ensimmäisen käyttökerran jälkeen. Säilytä jääkaapissa (2°C – 8°C). Ei saa jäätyä. Pidä Ngenla-kynän korkki kiinnitettynä. Herkkä valolle. Ngenla-valmistetta voidaan säilyttää kunkin injektion yhteydessä huoneenlämmössä (enintään 32 °C) enintään 4 tunnin ajan enintään 5 kertaa. Palauta Ngenla-valmiste jääkaappiin joka käytön jälkeen. Ngenla-valmistetta ei saa altistaa yli 32 °C:n lämpötiloille eikä sitä saa jättää millään käyttökerralla huoneenlämpöön yli 4 tunnin ajaksi. Ngenla-kynä pitää hävittää, jos sitä on käytetty 5 kertaa, jos se on altistunut yli 32 °C:n lämpötilalle tai jos se on ollut jollakin käyttökerralla poissa jääkaapista yli 4 tunnin ajan.

Ulkonäkö

Liuos on kirkas ja väritön tai hieman vaaleankeltainen liuos, jonka pH on 6,6.

Hinta ja pakkaustiedot