Markkinoija

PAION

Vaikuttava aine

remimatsolaami

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään rauhoittavana lääkkeenä lääketieteellisten toimenpiteiden aikana.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Terveydenhuollon ammattilainen annostelee lääkkeen suonensisäisenä ruiskeena.

Vaikutustapa

Lääke on hyvin lyhytvaikutteinen bentsodiatsepiini, joka vaikuttaa keskushermostossa hermosolujen toimintaa lamaavasti.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisin haittavaikutus on hengityslama. Joskus saattaa esiintyä myös huimausta, päänsärkyä, sydämen hidaslyöntisyyttä, oksentelua ja pahoinvointia.

Raskaus ja imetys

Lääkkeen käyttöä tulee välttää raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Tämän lääkevalmisteen säilytyksessä ei tarvitse noudattaa erityisiä varastointilämpötiloja, joten voidaan säilyttää huoneenlämmössä (15-25°C).

Pidä injektiopullot ulkopakkauksessa valolta suojassa.

Ulkonäkö

Valkoinen tai lähes valkoinen jauhe.

Hinta ja pakkaustiedot