Markkinoija

ORION PHARMA

Vaikuttava aine

bupropioni

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään masennuksen eli depression hoitoon.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Lääkeannosta ei saa ottaa useammin kuin kerran vuorokaudessa. Masennuksen lääkehoito kestää tavallisesti useita kuukausia.

Lääkkeen ottaminen

Tabletit niellään kokonaisina ruokailusta riippumatta. Niitä ei saa jakaa, murskata tai pureskella, koska tämä voi lisätä haittavaikutuksia. Samanaikaisesti ei saa ottaa muita bupropionia sisältäviä valmisteita, esimerkiksi eräitä tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettuja valmisteita.

Vaikutustapa

Tarkkaa mekanismia, miten bupropioni lievittää masennusta, ei tunneta. Oletetaan, että vaikutus perustuu siihen, että se lisää noradrenaliinin ja dopamiinin määrää ja vaikutuksia aivoissa. Vaikutus ilmaantuu tavallisesti vasta 2-4 viikon kuluttua lääkkeen aloittamisesta.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat unettomuus, päänsärky, suun kuivuminen ja mahavaivat. Unettomuutta voi ehkäistä ottamalla lääkeannoksen aamuisin. Joskus voi esiintyä myös allergisia reaktioita, kiihtyneisyyttä, ahdistuneisuutta, ruokahaluttomuutta, huimausta, näkö- tai makuhäiriöitä, vapinaa, verenpaineen kohoamista, punastumista, korvien soimista, ihottumaa, kutinaa, hikoilua, kuumetta, rintakipua tai voimattomuutta.

Lääkehoidon alkuvaiheessa masennukseen liittyvät itsetuhoiset ajatukset voivat lisääntyä. Tästä on hyvä kertoa jollekin sukulaiselle tai ystävälle, jotta tämä voi huomioida jos lääkkeenkäyttäjän masennus tai ahdistuneisuus tuntuu pahenevan.

Alkoholia on käytettävä lääkityksen aikana varoen. Käyttö yhdessä nikotiinilaastarin kanssa voi nostaa verenpainetta. Lääke saattaa heikentää tarkkaavaisuutta liikenteessä ainakin tilapäisesti.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden aikana. Ei saa käyttää imetyksen yhteydessä.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Ulkonäkö

150 mg:n säädellysti vapauttava tabletti: Valkoinen tai vaaleankeltainen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jonka kummallakaan puolella ei ole merkintöjä. Tabletin halkaisija on 7,4 mm.

Hinta ja pakkaustiedot