Markkinoija

HAMELN PHARMA

Vaikuttava aine

dobutamiini

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään sydämen pumppausvoiman tukemiseen sydämen vajaatoiminnassa ja sokkitilassa. Sitä voidaan myös käyttää sydämen toiminnan tutkimiseen.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Terveydenhuollon ammattilainen annostelee lääkkeen suonensisäisenä tiputuksena sairaalassa.

Vaikutustapa

Lääke vaikuttaa sydämen alfa- ja beetareseptoreihin samalla tavoin kuin elimistön tuottama adrenaliini, jolloin sydämen pumppausvoima kasvaa.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat sydämen sykkeen nopeutuminen ja lisälyönnit. Joskus saattaa esiintyä myös muutoksia veren valkosolujen ja verihiutaleiden määrissä, päänsärkyä, verenpaineen nousua, rintakipua, hengästymistä, pahoinvointia, iho-oireita, lisääntynyttä virtsaamistarvetta ja kuumetta.

Raskaus ja imetys

Lääkäri harkitsee lääkkeen käytön raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Pidä ampullit ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.
Ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita, joten voidaan säilyttää huoneenlämmössä (15-25°C). Ei saa jäätyä.

Ulkonäkö

Kirkas, väritön tai hieman keltainen liuos.

Hinta ja pakkaustiedot