Markkinoija

GLAXOSMITHKLINE

Vaikuttava aine

sotrovimabi

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään COVID-19 -infektion hoitoon aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille nuorille.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Yleensä annetaan yksi kerta-annos.

Lääkkeen ottaminen

Terveydenhuollon ammattilainen annostelee lääkkeen suonensisäisenä tiputuksena sairaalassa.

Vaikutustapa

Lääke on monoklonaalinen vasta-aine, joka sitoutuu viruksen pintarakenteisiin ja estää viruksen pääsyn solun sisälle.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat yliherkkyysreaktiot ja tiputuksen aiheuttamat reaktiot.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C).

Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Ulkonäkö

Kirkas, väritön, kellertävä tai rusehtava liuos, jossa ei ole näkyviä hiukkasia.

Hinta ja pakkaustiedot