Markkinoija

OTSUKA PHARMA

Vaikuttava aine

aripipratsoli

Käyttötarkoitus

Skitsofrenian hoito.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Lääke annostellaan yleensä kahden kuukauden välein.

Lääkkeen ottaminen

Terveydenhuollon ammattilainen antaa lääkkeen lihakseen. Hoidon aikana on vältettävä alkoholin käyttöä.

Vaikutustapa

Aripipratsoli on psykoosilääke, joka vaikuttaa keskushermostossa muuttamalla siellä eräiden välittäjäaineiden, kuten dopamiinin ja serotoniinin vaikutustapoja.

Haittavaikutukset

Lääkkeen käytön aikana voi joskus esiintyä painon muutoksia, uneliaisuutta, huimausta, päänsärkyä, kyvyttömyyttä pysytellä tai istua paikoillaan, liikehäiriöitä, kankeutta, erektiohäiriöitä, rauhattomuutta, ahdistuneisuutta, unettomuutta, vapinaa, suun kuivumista, väsymystä tai antopaikan kipua tai kovettumia. Aripipratsoli voi heikentää ajokykyä.

Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä tai luontaistuotteista on neuvoteltava lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden aikana. Lääkityksen aikana ja 34 viikkoa sen jälkeen ei pidä imettää.

Säilytys

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ulkonäkö

Suspensio on valkoinen tai luonnonvalkoinen.

Hinta ja pakkaustiedot