Markkinoija

GLAXOSMITHKLINE

Vaikuttava aine

dolutegraviiri, abakaviiri, lamivudiini (3TC)

Käyttötarkoitus

Lasten HIV-1:n aiheuttaman infektion hoito.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Voidaan ottaa ruokailusta riippumatta. Dispergoituvien tablettien on hajottava juomaveteen täysin mukana toimitetussa lääkemitassa ennen nielemistä. Tabletteja ei saa pureskella, pilkkoa tai murskata. Lääkeannos on annettava 30 minuutin kuluessa sen valmistamisesta. Jos lapsi ei pysty ottamaan lääkettä mukana toimitetusta lääkemitasta, lääke voidaan antaa myös ruiskulla suun kautta. 

Jos annos unohtuu ottaa ja seuraavaan annokseen yli 4 tuntia aikaa, annos otetaan heti. Jos seuraavaan annokseen alle 4 tuntia, annos jätetään väliin.

Vaikutustapa

Triumeq sisältää kolmea HIV:n hoitoon käytettävää lääkeainetta: abakaviiria, lamivudiinia ja dolutegraviiria. Abakaviiri ja lamivudiini ovat nukleosidianalogikäänteiskopioijaentsyyminestäjiksi (NRTI) kutsuttuja retroviruslääkkeitä ja dolutegraviiri kuuluu integraasin estäjiksi (INI) kutsuttuihin retroviruslääkkeisiin. Valmiste ei paranna HIV-infektiota, vaan vähentää virusten määrää elimistössä ja pitää määrän pienenä. Tämän seurauksena myös elimistön vastustuskyky eri tulehduksia vastaan paranee, koska tiettyjen veren valkosolujen määrä veressä suurenee.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat unettomuus, päänsärky, pahoinvointi, ripuli ja väsymys. Joskus voi esiintyä myös mm. yliherkkyyttä, ruokahaluttomuutta, unihäiriöitä, masennusta, huimausta, uneliaisuutta, yskää, nenäoireita, mahaoireita, ihottumaa, kutinaa, kaljuuntumista, nivelsärkyä, lihasvaivoja, heikkoutta, kuumetta ja yleistä huonovointisuutta.

Jos ilmenee nivelsärkyä ja -kipua, niveljäykkyyttä tai liikkumisvaikeuksia, otettava yhteyttä lääkäriin.

Saattaa aiheuttaa yliherkkyysreaktioita, myös vakavia ja hengenvaarallisia. Yliherkkyysreaktioon liittyy tyypillisesti ihottumaa, kuumetta ja muita yleisoireita ja joskus sisäelinten toimintahäiriöitä (mm. vaikeita maksareaktioita). Oireet ilmaantuvat yleensä ensimmäisten 6 viikon aikana, mutta voivat ilmaantua milloin tahansa. Jos epäillään yliherkkyysreaktiota, tulee ottaa välittömästi yhteys lääkäriin.

Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä ja luontaistuotteista tulee neuvotella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Lääkärin harkinnan mukaan raskauden aikana. HIV-tartunnan välttämiseksi suositellaan, että naiset, joilla on HIV-infektio, eivät missään olosuhteissa imetä lapsiaan.

Säilytys

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle. Pidä purkki tiiviisti suljettuna. Älä poista kuivausainetta. Älä niele kuivausainetta.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Ulkonäkö

Keltainen, kaksoiskupera, kapselin muotoinen, dispergoituva tabletti, joka on kooltaan noin 14 x 7 mm ja jonka toiselle puolelle on kaiverrettu ”SV WTU”.

Hinta ja pakkaustiedot