Oletko ollut tekemisissä ihmisen kanssa, jota sinun on vaikea ymmärtää?

Millainen tilanne se oli? Mikä teki ymmärtämisen vaikeaksi?

Katso "Arttu ja Oskar - Yhteyden luominen kokonaisvaltaisesti"

Pohdittavaa

Mitä ajatuksia video herätti?

Mitä luonteenvahvuuksia yhteyden luomisessa tarvittiin?

Miten arvostavuus ilmeni kohtaamisissa?

Millaisia eri ulottuvuuksia näit vuorovaikutuksessa?

Sanoista tekoihin

Valitse pari ja asettukaa vastakkain. Toinen pari aloittaa liikkeenjohtajana: Hän liikuttelee hitaasti kehoaan ja vastapäätä oleva pari tekee kaikki samat liikkeet peilikuvana. Älkää puhuko, vaan keskittykää seuraamaan toistenne kehojen liikkeitä. Vaihtakaa jonkin ajan päästä liikkeenjohtajaa. Voitte viimeiseksi vielä kokeilla harjoitusta niin, että molemmat toimivat liikkeenjohtajina ja peileinä. Yrittäkää siis liikkua niin samanaikaisesti, ettei ulkopuolelta katsova erota, kumpi johtaa liikettä. Miltä tällainen sanaton viestintä tuntui? Oliko se helppoa vai vaikeaa?

Miettikää tämän jälkeen, mitkä asiat olivat avaintekijöitä yhteyden luomisessa.

TAI

Löytyykö lähiympäristöstänne ihmistä tai ihmisiä, jonka kanssa ette ole luoneet yhteyttä? Menkää kokeilemaan yhteydenluomista hyväksi huomaamienne tapojen avulla.