Käypä hoito -suositus Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus

Me kaikki tiedämme, että tupakointi, naukkailu, mässäily ja sohvalla löhöily liikunnan sijaan eivät ole meille hyväksi.

Päivittäin tupakoivista 10 aikuisesta 8 on huolissaan tupakoinnin vaikutuksista omaan terveyteensä ja peräti 6 aikuista 10:stä haluaisi lopettaa tupakoinnin.

Joka 3. mies ja joka toinen nainen on yrittänyt lopettamista viimeisen vuoden aikana.

Kyse ei ole siis siitä, ettemme tietäisi, vaan siitä, että tupakka- ja nikotiinituotteista eroon pääseminen vaatii ponnistelua, tietoista yritystä päästä pois niiden käytöstä ja kieltäytymistä mielihyvää tuottavista, pinttyneistä tavoista. Siinä – jos missä – tarvitaan motivaatiota!

Tupakointiin liittyviä määritelmiä

Tupakkatuotteilla tarkoitetaan tässä potilasversiossa savukkeita, sikareita, irtotupakkaa, kuumennettavia tupakkatuotteita sekä nuuskaa, joka sisältää tupakkakasvia.

Nikotiinituotteilla tarkoitetaan erilaisia nikotiinin annostelumuotoja, kuten sähkösavukkeita, nikotiinipusseja ja muita nikotiinia sisältäviä tuotteita.

Tupakkariippuvuudella tarkoitetaan tupakoinnin aiheuttamaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta. Tupakkariippuvuutta pahentaa usein tupakoinnin liittyminen tiettyihin tilanteisiin: aamukahvin juontiin, ruoan jälkeen, viinilasillisen ääressä tai kokoontumiseen kaveriporukassa.

Tupakoinnin alkaessa siihen liitetyt vaikutukset, kuten mielihyvän tunne, rauhoittuminen, keskittymiskyvyn paraneminen ja tupakoinnin liittyminen sosiaalisiin tilanteisiin, ovat palkitsevia, mutta tupakoinnin ja riippuvuuden lisääntyessä myönteiset vaikutukset muuttuvatkin päinvastaisiksi.

Nikotiiniriippuvuudella tarkoitetaan nikotiinin käytöstä aiheutuvaa riippuvuutta, joka johtaa vieroitusoireisiin siinä vaiheessa, kun nikotiinin käytön lopettaa. Nikotiiniriippuvuutta voidaan testata erilaisilla testeillä.

Moniriippuvuudella tarkoitetaan samanaikaisia muita riippuvuuksia. Riippuvuudet vahvistavat toisiaan, ja esimerkiksi kahvin tai muiden kofeiinia sisältävien tuotteiden nauttiminen voi voimistaa nikotiiniriippuvuutta samalla tavoin kuin alkoholi. Myös huumausaineiden, opioidien ja rauhoittavien lääkkeiden käyttö voimistavat nikotiiniriippuvuutta.

Syyt tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön taustalla

Tupakoinnin aloittamisen ja jatkamisen taustalla on useita eri tekijöitä, kuten perintötekijät, sosiaaliset ja psyykkiset tekijät sekä niiden yhteisvaikutukset.

Uusilla nikotiinituotteilla (esim. sähkösavukkeet), niiden makuaineilla ja ulkonäöllä tavoitellaan erityisesti nuoria naisia, nuoria ylipäänsä sekä lapsia.

Merkittävin tupakoinnin jatkamiseen vaikuttava tekijä on nikotiiniriippuvuus.

Nuori: mieti, kannattaako tupakointia edes aloittaa?

Jos lähipiirisi – kaverisi tai vanhempasi – polttavat tupakkaa, nuuskaavat, käyttävät nikotiinituotteita tai sähkösavukkeita, niin se ei tarkoita sitä, että sinunkin pitäisi tehdä niin. Muodosta itse oma mielipiteesi asiaan!

Tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö on kallista, joten olisiko sittenkin mukavampi ostaa sillä rahalla jotakin muuta?

Tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö aiheuttaa haittoja

Tupakointi aiheuttaa lukuisia sairauksia: syöpä-, hengityselin-, sydän- ja verenkiertoelimistön sekä suun sairauksia. Se näyttäisi lisäävän myös sairastumista mielenterveyshäiriöihin.

Tupakointi pahentaa olemassa olevia sairauksia ja heikentää monien lääkehoitojen tehoa eivätkä haavatkaan parane yhtä nopeasti kuin tupakoimattomalla, ja toipuminen leikkausten jälkeen on hitaampaa.

Passiivinen tupakointi eli altistuminen tupakansavulle lisää riskiä sairastua muun muassa sydänsairauksiin ja syöpään.

Eikä muidenkaan tupakka- tai nikotiinituotteiden käyttö ole turvallista, sillä myös nuuska ja sähkösavukkeet aiheuttavat nikotiiniriippuvuutta. Nuuskan käyttö saattaa lisätä ennenaikaista kuolleisuutta ja riskiä saada myös muita terveyshaittoja (suun limakalvomuutokset, sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet, diabetes).

Kaikkia sähkösavukkeiden pitkäaikaiskäytön seurauksia ei vielä tunneta. Tiedetään kuitenkin, että keuhkoihin kulkeutuu syöpävaarallisia aineita ja raskasmetalleja.

Sähkösavukkeiden ja tupakan yhteiskäyttö on yhtä haitallista tai jopa haitallisempaa kuin pelkkä tupakointi.

Näiden seikkojen vuoksi tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettaminen on keskeinen osa monien sairauksien hoitoa.

Vieroitusta tulee tarjota jokaiselle, joka sitä haluaa.

Fyysinen riippuvuus helpottaa kuukaudessa

Tupakka- ja nikotiinituotteista luopuminen aiheuttaa suurimmalle osalle vieroitusoireita. Fyysiset vieroitusoireet alkavat yleensä 2–12 tunnin kuluttua siitä, kun lopetat, ja ne ovat huipussaan 1–3 päivän kuluttua ja kestävät yleensä noin 3–4 viikkoa. Oireiden kestossa voi olla suuriakin eroja mutta kaikilta ne kuitenkin loppuvat aikanaan.

Yleisimpiä fyysisiä vieroitusoireita ovat ärtyisyys, huonovointisuus, kärsimättömyys, tupakanhimo, levottomuus, keskittymis- ja univaikeudet, päänsärky sekä makean himo ja lisääntynyt ruokahalu. Joillakin kahvin juonti pahentaa vieroitusoireita.

Painon nousu (noin 3–5 kg) on tyypillistä ensimmäisen vuoden aikana. Se johtuu sekä lisääntyneestä ruokahalusta että hidastuneesta aineenvaihdunnasta.

Psyykkinen riippuvuus voi kestää jopa vuosia. Siksi lopettanut on altis aloittamaan tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön, kun kohtaa elämäntilanteen, johon tuotteiden käyttö aikaisemmin aina liittyi.

Vieroitusoireisiin on mahdollista saada apua

Kaikki vieroitustavat edistävät tupakasta ja nikotiinituotteista vieroittumista.

Terveydenhuollon ammattihenkilön (lääkärin, hoitajan, suun terveydenhuollon ammattilaisen, apteekin) antama vieroitusohjaus (yksin tai ryhmässä) auttaa oleellisesti vieroittumisessa.

Vieroittumisen onnistumista lisäävät merkittävästi nikotiinikorvausvalmisteet ja vieroituslääkkeet.

Nikotiinikorvaushoito

Nikotiinikorvaushoitoa suositellaan silloin, kun polttaa yli 10 tupakkaa päivässä.

Nikotiinikorvaushoidon tarkoituksena on vähentää nikotiinin määrää elimistössä asteittain niin, että vieroitusoireet olisivat hallittavissa ja riippuvuus pikkuhiljaa hellittäisi. Hoidossa veren nikotiinipitoisuus jää pienemmäksi kuin jos henkilö tupakoisi.

Nikotiinikorvausvalmisteita, kuten purukumeja, suihkeita, laastareita ja imeskelytabletteja, voi ostaa apteekeista, kaupoista, kioskeista ja huoltoasemilta. Ne ovat reseptivapaita.

Samanaikainen happamien juomien (esim. tuoremehu) tai kahvin juonti saattaa vähentää nikotiinin imeytymistä suun limakalvolta, joten näitä tulee välttää 15 minuuttia ennen korvaushoitovalmisteiden (purukumi, tabletti, jauhepussi) käyttöä ja sen aikana.

Nikotiinikorvaushoitoa voidaan jatkaa turvallisesti ainakin puoli vuotta, vaikka tavanomaisin hoitoaika on 2–3 kuukautta.

Nikotiinikorvaushoitoon voidaan yhdistää myös vieroituslääkehoito.

Vieroituslääkehoito

Vieroituslääkehoito kaksinkertaistaa mahdollisuuden päästä eroon tupakasta.

Suomessa on saatavilla vieroitushoitoon 3 erilaista reseptilääkettä: varenikliini, bupropioni ja nortriptyliini. Lääkehoito suunnitellaan yhdessä lääkärin kanssa.

Tehokkaimmaksi on todettu varenikliini. Tavallisesti varenikliinihoito kestää 12 viikkoa. Varenikliini voi aiheuttaa haittavaikutuksina pahoinvointia, unettomuutta ja päänsärkyä. Myös bupropionin on todettu olevan tehokas. Hoitoaika on noin 8 viikkoa. Hoitoa ei kannata jatkaa, jos tupakointi ei lopu 7 viikon aikana. Bupropioni voi aiheuttaa suun kuivumista ja unettomuutta, ja sillä on yhteisvaikutuksia eri lääkkeiden kanssa sekä vasta-aiheita (syitä, miksi lääkitystä ei voi käyttää), joten ne tulee ottaa huomioon.

Nortriptyliini on tehokas aikuisilla, joilla ei ole merkittäviä sairauksia. Se on myös edullinen lääke. Hoidon kesto on yleensä 8 viikkoa, mutta hoitoa voidaan pidentää tarvittaessa 12 viikkoon asti. Myös nortriptyliiniin saattaa liittyä haittavaikutuksia, kuten suun kuivumista, ummetusta, näön hämärtymistä tai sydämen tykytystä. Lääke voi myös väsyttää.

Lääkehoitoa seurataan säännöllisesti (1–2 viikon, 1 kuukauden ja 3 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta).

Lääkehoito on tarkoitettu aikuisille (yli 18-vuotiaille). Erityisryhmien (mm. nuorten ja raskaana olevien) vieroitushoidosta on olemassa omat ohjeensa.

Muut tukikeinot

Myös muita tukikeinoja voidaan kokeilla: itsehoitomateriaaleja (ks. potilasversion kohta Hyödynnä Internet!), mobiilisovelluksia, liikunnan lisäämistä tai tupakoinnin vähentämistä asteittain.

Erityisryhmien vieroitus

Diabetes

Tupakointi suurentaa tyypin 2 diabeteksen riskiä, joka on 30–40 % suurempi kuin tupakoimattomilla.

Vähintään 20 tupakkaa päivässä polttavilla tyypin 2 diabeteksen riski on miehillä noin 60 % ja naisilla noin 90 % suurempi kuin tupakoimattomilla. Tupakoinnin lopettaminen pienentää riskin tupakoimattomien tasolle 5–10 vuodessa.

Hedelmöityshoidossa ja raskaana olevat sekä pienten lasten vanhemmat

Tupakointi heikentää sekä naisen että miehen hedelmällisyyttä.

Äidin tupakointiin lisää pienipainoisena syntymisen ja lapsen tehohoitoon joutumisen riskiä sekä kätkytkuoleman vaaraa.

Näistä syistä suositellaan, että jo siinä vaiheessa, kun raskautta suunnitellaan, otetaan puheeksi tupakoinnin lopettaminen.

Raskauden aikana pääpaino on lääkkeettömässä vieroituksessa.

Vieroitushoitoja tulee tarjota myös pienten lasten vanhemmille, jotta lapset eivät altistuisi tupakansavulle. Samalla ehkäistään lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamista.

Ikääntyneet

Ikääntyville voidaan käyttää samoja vieroitushoitoja, kunhan huomioidaan niiden vasta-aiheet (syyt, miksi jotakin hoitomuotoa ei voida käyttää).

Keuhkoahtaumatauti ja astma

Tupakoinnin lopettaminen hidastaa keuhkoahtaumataudin etenemistä, vähentää sairauden oireita, pahenemisvaiheita ja sairaalahoidon tarvetta sekä pienentää kuolleisuutta.

Tupakoivilla astmaa sairastavilla on enemmän oireita ja pahenemisvaiheita. Lisäksi he joutuvat käyttämään enemmän lyhytvaikutteisia avaavia lääkkeitä ja käymään useammin päivystyksessä astman pahenemisvaiheiden takia.

Leikkaus- ja sairaalapotilaat

Tupakointi lisää huomattavasti leikkauksiin liittyviä komplikaatioita (ongelmia): haavainfektioita, leikkaukseen liittyviä sydän- ja keuhko-ongelmia sekä leikkauksen aikana että sen jälkeen sekä haavojen parantumisen hidastumista.

On todettu, että tupakoinnin lopettaminen ennen leikkausta vähentää kaikkia näitä leikkauksiin liittyviä ongelmia 30–40 %, kun verrattiin tupakointia jatkaviin.

Moniriippuvaiset

Alkoholi- ja päihderiippuvaisten tupakointi on tavallista.

Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden hoito tulee yhdistää osaksi päihderiippuvuuksien hoitoa. Päihderiippuvaisten vieroitushoidossa tulee ottaa huomioon mahdollinen bupropionin väärinkäyttö.

Nuoret

Nuoren vieroitusohjauksessa voidaan käyttää samoja lääkkeettömiä hoitomuotoja kuin aikuistenkin vieroitusohjauksessa.

Jos vieroitus ei ole muuten onnistunut, yksilöllisen harkinnan perusteella voidaan käyttää lääkärin reseptillä määräämää nikotiinikorvaushoitoa.

Psykiatriset potilaat

Tupakointi on 2–4 kertaa yleisempää psyykkistä sairautta sairastavilla, jos verrataan muuhun väestöön. Länsimaissa jopa 80 % skitsofreniaa ja 30–45 % masennusta sairastavista tupakoi.

Tupakasta vieroitus vähentää masennusta, ahdistusta ja stressiä ja parantaa mielialaa.

Suun sairaudet

Tupakkatuotteet ja erityisesti niiden käyttö samaan aikaan alkoholin kanssa suurentaa suusyövän riskiä. Tupakointi suurentaa hampaan kiinnityskudossairauden (parodontiitin) ja hampaiden menetyksen riskiä sekä huonontaa hammasimplanttien ennustetta.

Nuuska ja nikotiinipussit aiheuttavat ikenien vetäytymistä.

Sähkösavukkeiden käyttäjillä todetaan enemmän hampaiden reikiintymistä.

Sydän- ja verisuonitauteja sairastavat

Tupakoijalla on jopa 5-kertainen riski kuolla verisuonitautiin.

Sairaalahoitoon tai verisuonitoimenpiteeseen joutuneen tupakasta vieroitus tulee käynnistää jo sairaalassa, ja vieroituksen tulee jatkua myös sen jälkeen, kun potilas pääsee sairaalasta.

Vieroituksessa voidaan käyttää apuna myös nikotiinikorvaushoitoa ja lääkehoitona varenikliinia tai bupropionia.

Syöpää sairastavat

Tupakointi on merkittävä tiettyjen syöpien syy, ja sen tiedetään myös suurentavan monien syöpien riskiä. Tupakoinnin lopettaminen parantaa monien syöpien ennustetta.

Tupakoinnin lopettaneilla on pienempi riski hoitojen haittavaikutuksiin, syövän uusiutumiseen tai toisen syövän kehittymiseen, ja he myös toipuvat leikkauksista paremmin kuin tupakointia jatkaneet.

Tupakointi voi vaikuttaa haitallisesti myös syöpälääkkeen tehoon tai heikentää annetun sädehoidon vaikutusta.

Vieroitussuunnitelma

Tupakasta vieroittujan on hyvä tehdä ammattihenkilön kanssa yhdessä vieroitussuunnitelma, johon kirjataan sovitut asiat, kuten vieroituksen aikataulu, tapaamiset, ohjaus sekä käytettävät lääkkeet.

Tässä vaiheessa on hyvä tehdä tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden kartoitus sekä puhua aiemmista lopettamisyrityksistä sekä relapseista (retkahduksista) ja tehdä suunnitelma sen varalta, jos – tai kun – relapseja tapahtuu.

Entä jos retkahdat?

Retkahdus tai relapsi eli tupakoinnin uudelleen aloittaminen ei tarkoita lopullista epäonnistumista.

On hyvä tietää ja tiedostaa jo ennalta, että vaikka kuinka yrität päästä tupakasta eroon, saatat retkahtaa muutaman kuukauden sisällä lopettamisesta.

Lopullinen tupakasta eroon pääseminen vaatii useimmilta tupakoitsijoilta 3–4 yritystä ennen lopullista onnistumista.

Hyödynnä Internet!

Myös Internetistä löytyy apua tupakoinnin lopettamiseen:

Nuorille tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisy:

 • Kaikki sisällöt (artikkelit, videot, testit jne.): Nikotiinituotteet - Fressis
 • Tietopankki: Nikotiinituotteet - Fressis
 • Kysy asiantuntijalta -palvelu: Kysy asiantuntijalta - Fressis

Lopettamisen tuki:

 • Kaikki sisällöt (artikkelit, videot, testit) Lopettamisen tuki - Fressis
 • Lopettamisen polut tuotteittain: Näin lopetat - Fressis
 • Erovirasto-sovellus: Erovirasto-app - Fressis
 • Kysy asiantuntijalta -palvelu: Kysy asiantuntijalta - Fressis
 • Hengitysliitto: Stumppi
 • THL: Tupakoinnin lopettaminen www.lopetan.fi (www.sluta.fi )

Hengitysliiton infograafit:

 • 30 faktaa nikotiinista
 • 25 faktaa sähkösavukkeista
 • 30 faktaa nuuskasta

Tupakka- ja nikotiinituotteet lukujen valossa

Vuonna 2022 työikäisistä 20–64-vuotiaista miehistä 12 % ja naisista 11 % tupakoi päivittäin.

Nuorista (14–20-vuotiaat) pojista 6 % ja tytöistä 4 % tupakoi päivittäin.

Nuuskaa käytti päivittäin aikuisista (20–60-vuotiaista) miehistä 6 % ja naisista 1 %, mutta nuoremmissa ikäryhmissä (20–34 vuotta) nuuskaaminen on ollut vuodesta 2020 lähtien yleisempää kuin tupakointi.

Nikotiinipusseja käytti vuonna 2022 iältään 20–64-vuotiaista miehistä 2,5 % ja naisista 0,5 % päivittäin. 8.–9.-luokkalaisista pojista nikotiinipusseja ilmoitti käyttävänsä 11 % ja ammattiin opiskelevista pojista 21 %.

Sähkösavuketta käytti päivittäin 1 % aikuisista, mutta nuorilla käyttö on lähivuosina (2021–2023) selkeästi lisääntynyt.

Potilaiden osallisuus

Potilaiden osallisuus toteutettiin tämän Käypä hoito -suosituksen yhteydessä kahdella ryhmäkeskustelulla. Lisäksi ryhmäkeskusteluihin osallistuneilla oli mahdollisuus antaa suosituksesta lausunto. Kiitämme ryhmäkeskustelijoita myös tämän potilasversion luonnoksen kommentoinnista.

Tekijät

Potilasversion tekstin on Lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito -suosituksen Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito pohjalta päivittänyt potilaiden osallisuutta tukeva toimittaja Kirsi Tarnanen.

Tekstin ovat tarkistaneet Käypä hoito -työryhmän puheenjohtaja, kansanterveystieteen dosentti, yleislääketieteen erikoislääkäri, laatukouluttaja Klas Winell Turun yliopistosta ja Conmedic Oy:stä ja Käypä hoito -toimittaja, HLT, dosentti, parodontologian erikoishammaslääkäri Marja Pöllänen Suomalaisesta Lääkäriseurasta Duodecimista.

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Suositukset toimivat lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen päätöksenteon tukena hoitopäätöksiä tehtäessä. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.