Käypä hoito -suositus MS-tauti

Ks. Lääkärikirja Duodecimin artikkeli MS-tauti (multippeliskleroosi)

Lähde: Terveyskirjasto, Lääkärikirja Duodecim

Päivämäärä: 28.1.2019

Kirjoittaja: neurologian erikoislääkäri Sari Atula

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Suositukset toimivat lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen päätöksenteon tukena hoitopäätöksiä tehtäessä. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.