Lähisukuisten spirokeettojen (borreliat ja treponeemat) ja leptospirojen aiheuttamia tauteja.