Puutiaisen välittämät taudit kiinnostavat ihmisiä, mitä osoittavat mm. lukuisat kysymykset, joita suuri yleisö, potilaat ja tiedotusvälineet ovat vuosien aikana kirjoittajille esittäneet. Osa kysymyksistä on sellaisia, joihin asiaan perehtymättömän lääkärin voi olla vaikea antaa vastausta. Osaan kysymyksistä ei ole yksiselitteistä vastausta, ja asiantuntijatkin kiistelevät vielä monista seikoista. Runsaasti ristiriitaista ja hämmentävääkin tietoa on tarjolla eri medioissa. Lisääntynyt tieto saattaa johtaa turhaan ja tarpeettomaan huoleen ja joissakin tapauksissa myös ylihoitoihin. Tieto myös muuttuu ja vanhenee. Siitä huolimatta olemme koonneet näistä vuosien aikana kertyneistä kysymyksistä edustavan otoksen. Toivomme, että kysymyksistä ja niihin tarjotuista vastauksista lukija saa, vastauksen omiin kysymyksiinsä ja hyödyllistä ja käytännön läheistä tietoa puutiaisvälitteisistä taudeista. Tietokanta ja kysymysten vastaukset edustavat asiantuntijoiden käsitystä puutiaisvälitteisistä taudeista Suomessa vuonna 2021. Tavoitteenamme on, että asiallisen ja tutkimukseen perustuvan tiedon välittäminen suurelle yleisölle auttaa ihmisiä toimimaan arkisissa ulkoilupuuhissaan sairastumisriski minimoiden ja toisaalta suhtautumaan puutiaisvälitteisiin infektioihin järkevällä tavalla.

Helsingissä ja Turussa toukokuussa 2021

Jukka Hytönen

Jarmo Oksi

Jani Sormunen

Olli Vapalahti