Siiderii ja ohutta yläpilvee on 14–16-vuotiaiden yläkouluikäisten oppilaiden kirjoittama nuorten päihdekokemuksiin perustuva video. On hyvä huomioida, että tämä video voi aiheuttaa katsojassa monenlaisia tunteita ja ne voivat tuntua jopa ahdistavilta.