Kuva

Seerumin kolesteroli miehillä. Kolesterolipitoisuus on pienentynyt huomattavasti muuttuneiden ruokailutottumuksien ansiosta. Suositusten mukainen veren kokonaiskolesterolipitoisuus on alle 5 mmol/l.