Kuva

Alhainen verensokeri. Kuva esittää, minkälaisilla alhaisen verensokerin (hypoglykemia, ks. Alhainen verensokeri (hypoglykemia)) arvoilla eri oireet ilmaantuvat. Verensokeriarvot ovat vasemmassa laidassa. Insuliinituntemukset (adrenaliinioireet) ilmaantuvan ensin. Jos verensokeri laskee edelleen, ilmaantuu hermosto-oireita. Tajunnan häiriöitä ilmaantuu hyvin alhaisilla arvoilla. Palkkien korkeus kuvastaa yksilöllistä vaihtelua, toiset saavat oireita aikaisemmin kuin toiset. (Lähde: Kangas T, kirjassa Diabetes, Duodecim. 2006, s. 315)