Kuva

Elinajanodote Suomessa 1751–2020. Suomalaisten keskimääräinen elinajanodote oli tasaisen alhainen aina 1800-loppupuolelle asti. 1860-luvun nälkävuosien notkahduksen jälkeen se on noussut kaksinkertaiseksi ja näyttää nousevan edelleen. Elinajanodote on se vuosien määrä, jonka tänään syntyvät ihmiset keskimäärin eläisivät, jos kuolleisuus säilyisi nykyisellään kaikissa ikäryhmissä.